Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Norsku lög Kristjáns V.

1687 15. apríl


Breytt með: L. 91/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992).


VI. bók.
14. kap. Um ofríki og hervirki.
6.
Nú vill maður eigi flytjast úr leiguhúsi á fardegi réttum, enda hafi honum verið löglega byggt út, eða hann hefst við í húsi, sem hann á engan rétt til, eða hefir verið dæmdur úr, að ólofi eiganda, og má þá eigandi án frekara dóms láta þjóna réttarins ryðja húsið. …