Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stækkun lögsagnarumdæmis og bæjarfélags Akureyrarkaupstaðar1)

1895 nr. 34 13. desember


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1443.
Tóku gildi 4. maí 1896. Breytt með: L. 20/1988 (tóku gildi 31. maí 1988).