Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um viðauka við 1. gr. laga nr. 29, 16. desember 1885, um lögtak og fjárnám án undangengins dóms eða sáttar

1915 nr. 31 3. nóvember


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 3. nóvember 1915.

Gjöld til kirkjufélaga utan þjóðkirkjunnar, er fengið hafa sér löggiltan prest eða forstöðumann, má taka lögtaki, enda sé niðurjöfnun á gjöldunum eða gjaldskrá staðfest af stjórnarráðinu.