Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um viðauka við og breyting á lögum nr. 68 14. nóvember 1917, um áveitu á Flóann1)

1933 nr. 56 19. júní


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1555–1556, sbr. og l. 73/1996, 1. gr.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 19. júní 1933. Breytt með: L. 73/1996 (tóku gildi 19. júní 1996 ).