Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um eignarnámsheimild á nokkrum löndum og á afnotarétti landsvæða í Hafnarfirði, Garðahreppi og Grindavíkurhreppi og um stækkun lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðarkaupstaðar1)

1936 nr. 11 1. febrúar


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1449, sbr. og l. 73/1996, 3. gr.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 1. febrúar 1936. Breytt með: L. 101/1940 (tóku gildi 30. maí 1940). L. 73/1996 (tóku gildi 19. júní 1996).