Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um að banna hnefaleika

1956 nr. 92 27. desember


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 29. desember 1956. Breytt með: L. 116/1990 (tóku gildi 31. des. 1990).


1. gr.
Bönnuð er öll keppni eða sýning á hnefaleik. Enn fremur er bannað að kenna hnefaleik.
2. gr.
Bönnuð er sala og notkun hnefaleiksglófa og annarra tækja, sem ætluð eru til þjálfunar hnefaleikara. Í reglugerð skal ákveða, hvernig fara skuli með slík tæki, sem nú eru til í landinu.
3. gr.
Brot gegn lögum þessum og reglugerð, settri samkvæmt þeim, skal varða sektum … 1) ef ekki liggur þyngri refsing við brotinu samkvæmt öðrum lögum.
    1)L. 116/1990, 27. gr.