Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Stokkseyrarhreppi land jarðanna Stokkseyri I–III ásamt með hjáleigum og um eignarnámsheimild á erfðafesturéttindum1)

1961 nr. 16 25. febrúar


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1432.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 2. maí 1961.