Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Hveragerðishreppi hluta úr landi ríkisjarðarinnar Vorsabæjar og um eignarnámsheimild á lóðum og erfðafesturéttindum1)

1966 nr. 23 16. apríl


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 258–259.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 6. maí 1966.