Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um breytingu á mörkum Eskifjarðarhrepps og Reyðarfjarðarhrepps í Suður-Múlasýslu og um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja ríkisjörðina Hólma1)

1968 nr. 56 25. apríl


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1431–1432.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 1. janúar 1969.