Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Garðahreppi landspildur úr landi Vífilsstaða1)

1969 nr. 66 28. maí


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 259–260.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 10. júní 1969.