Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Hafnarfjarðarkaupstað hluta af landi jarðarinnar Dysja í Garðahreppi og Dalvíkurhreppi jörðina Háagerði í Dalvíkurhreppi1)

1971 nr. 44 16. apríl


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1432.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 11. maí 1971.