Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um breyting á lögum nr. 46 16. apríl 1971, um lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar, og um heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignarnámi landspildu í Hafnarfirði1)

1974 nr. 110 31. desember


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1448–1449.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 13. janúar 1975.