Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins1)

1977 nr. 15 4. maí


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 221.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 27. maí 1977.