Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum

1978 nr. 3 17. febrúar


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 17. febrúar 1978. Breytt með: L. 40/1978 (tóku gildi 1. jan. 1979; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 118. gr.). L. 107/1978 (tóku gildi 30. des. 1978).


   …

IV. kafli. Um skyldusparnað félaga og stofnana.1)
    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 406–407.