Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um lagagildi viðaukasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og Swiss Aluminium Ltd., um álbræðslu við Straumsvík1)

1985 nr. 111 31. desember


    1)Sjá Lagasafn 1990, d. 1938.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 31. desember 1985.