Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.1)

1985 nr. 119 24. desember


    1)Sjá Stjtíð. A 1985, bls. 375–376.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 31. desember 1985.