Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins1)

1990 nr. 104 12. desember


    1)Sjá Stjtíð. A 1990, bls. 265.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 19. desember 1990.