Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins1)

1993 nr. 28 13. apríl


    1)Sjá Stjtíð. A 1993, bls. 117–118, sbr. Stjtíð. A 2003, bls. 203.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 19. apríl 1993. Breytt með: L. 62/2003 (tóku gildi 7. apríl 2003).