Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að auka hlutafé Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum og að staðfesta breytingar á samþykktum bankans1)

1993 nr. 85 18. maí


    1)Sjá Stjtíð. A 1993, bls. 340.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 27. maí 1993.