Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


[Lög um refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslna og hryðjuverka]1)

1998 nr. 144 22. desember


    1)L. 99/2002, 4. gr.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 30. desember 1998. Breytt með: L. 99/2002 (tóku gildi 31. maí 2002). L. 125/2003 (tóku gildi 30. des. 2003).


1. gr.
[Nú er í starfsemi lögaðila framið brot gegn 109. gr. eða 1. mgr. 264. gr. a almennra hegningarlaga og er þá heimilt að gera lögaðilanum fésekt. Nú er í starfsemi lögaðila framið brot gegn 264. gr. almennra hegningarlaga og frumbrotið, sem ávinningur stafar af, varðar 109. gr. eða 1. mgr. 264. gr. a almennra hegningarlaga og er þá sömuleiðis heimilt að gera lögaðilanum fésekt.] 1)
    1)L. 125/2003, 5. gr.
[2. gr.
Nú er í starfsemi lögaðila framið brot gegn 100. gr. a – 100. gr. c almennra hegningarlaga og er þá heimilt að gera lögaðilanum fésekt.] 1)
    1)L. 99/2002, 3. gr.
[3. gr.
Um tilhögun refsiábyrgðar samkvæmt lögunum fer eftir II. kafla A almennra hegningarlaga.] 1)
    1)L. 125/2003, 6. gr.
[4. gr.]1)
Lög þessi öðlast þegar gildi.
    1)L. 125/2003, 6. gr.