Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um auknar ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála í grannhéruðum Norðurlandanna1)

2002 nr. 129 18. desember


    1)Sjá Stjtíð. A 2002, bls. 435.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 20. desember 2002.