Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um stofnun hlutafélags um Norðurorku1)

2002 nr. 159 20. desember


    1)Sjá Stjtíð. A 2002, bls. 466–467, sbr. Stjtíð. A 2003, bls. 108, bls. 207 og bls. 567, og A 2005, bls. 354.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 30. desember 2002. Breytt með: L. 38/2003 (tóku gildi 3. apríl 2003). L. 64/2003 (tóku gildi 7. apríl 2003). L. 135/2003 (tóku gildi 30. des. 2003). L. 65/2005 (tóku gildi 31. des. 2005).