Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um sölu kristfjárjarðarinnar Utanverðuness í Sveitarfélaginu Skagafirði1)

2005 nr. 25 22. mars


    1)Sjá Stjtíð. A 2005, bls. 26.
Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 25. maí 2005.