Lagasafn.  Íslensk lög 13. september 2022.  Útgáfa 152c.  Prenta í tveimur dálkum.


Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins

2011 nr. 5 28. janúar


Ferill málsins á Alþingi.    Frumvarp til laga.

Tóku gildi 1. febrúar 2011.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) sem samþykktar voru af yfirstjórn sjóðsins 28. apríl og 5. maí 2008.
2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.