Leitar þú að?

Útgáfa 146a. Íslensk lög 1. janúar 2017

 • Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 1980 nr. 46 28. maí
  . 138/2005 (tóku gildi 30. des. 2005; EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 2003/88/EB), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011 (tóku gildi 30. ... flutning á hættulegum efnum, um mengun sjávar og fleira, b. loftferðir, sbr. lög nr. 34/1964 og lög nr. 71
 • Lög um aðför, 1989 nr. 90 1. júní
  1. júlí 1997), l. 15/1998 (tóku gildi 1. júlí 1998 nema 38. gr. sem tók gildi 3. apríl 1998), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 23/2009 (tóku gildi 31. mars 2009), l. 95/2010 (tóku gildi 3. júlí ... má neyta heimilda 1. og 2. mgr. gagnvart fyrirsvarsmanni gerðarþola. 1)L. 90/1996, 43. gr. 2)L. 88/2008
 • Lög um almannatryggingar, 2007 nr. 100 11. maí
  Breytt með l. 105/2007 (tóku gildi 1. júlí 2007), l. 160/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008), l. 17/2008 ( ... tóku gildi 1. apríl 2008; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 11. gr.), l. 57/2008 (tóku gildi 10. ... júní 2008), l. 112/2008 (tóku gildi 1. okt. 2008 nema 12. tölul. 59. gr. sem tók gildi 25. sept. 2008
 • Almenn hegningarlög, 1940 nr. 19 12. febrúar
  . viðauki tilskipun 90/364/EBE, 90/365/EBE og 90/366/EBE), l. 39/1995 (tóku gildi 1. jan. 1995), l. 71 ... [Einkarefsimál.]1) 1)L. 88/2008, 234. gr. 24. gr. …1) 1)L. 88/2008, 234. gr. 25. gr. ... …1) 1)L. 88/2008, 234. gr. 28. gr.
 • Lög um ársreikninga, 2006 nr. 3 17. janúar
  VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 162/2008 (tóku gildi 31. des. 2008), l. 98/2009 (tóku gildi 1. okt ... í ljós eftir lok kröfulýsingarfrests að eignir búsins muni hrökkva fyrir skuldum.]1) 1)L. 73/2016, 71 ... …1) 1)L. 73/2016, 71. gr. XIII. kafli. Ýmis ákvæði. 127. gr.
 • Barnalög, 2003 nr. 76 27. mars
  1. júlí 2006), l. 65/2006 (tóku gildi 27. júní 2006), l. 69/2006 (tóku gildi 30. júní 2006), l. 54/2008 ... (tóku gildi 7. júní 2008), l. 65/2010 (tóku gildi 27. júní 2010), l. 77/2010 (tóku gildi 1. júlí 2010 ... getið er við tæknifrjóvgun verður ekki feðrað.]3) 1)L. 65/2006, 23. gr. 2)L. 65/2010, 19. gr. 3)L. 54/2008
 • Barnaverndarlög, 2002 nr. 80 10. maí
  Breytt með l. 62/2006 (tóku gildi 1. júlí 2006), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 52/2009 (tóku gildi 1. maí 2009), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan ... ákvæði laga …2) um nálgunarbann [og brottvísun af heimili].3) 1)L. 80/2011, 21. gr. 2)L. 88/2008
 • Búvörulög, 1993 nr. 99 8. september
  2005 (tóku gildi 1. jan. 2006), l. 16/2007 (tóku gildi 3. mars 2007), l. 58/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008 ... ; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 24. gr.), l. 167/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008), l. 88/2008 ( ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 173/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum
 • Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, 1993 nr. 25 7. apríl
  ), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 143/2009 (tóku gildi 1. mars 2010 nema II. ... reglugerð 178/2002), l. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011), l. 4/2014 (tóku gildi 25. jan. 2014) og l. 71
 • Efnalög, 2013 nr. 61 8. apríl
  EB, reglugerð 648/2004, II. og XX. viðauki reglugerð 842/2006, II. viðauki reglugerð 1907/2006, 1272/2008 ... , 14. mars 2008. 2. ... Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008 um flokkun, merkingu og
 • Lög um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, 1994 nr. 22 29. mars
  ), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... [Skráningarskylda og starfsleyfi, eftirlit og reglugerðarheimild.]1) 1)L. 143/2009, 71. gr. 4. gr. ... , 123/2008, 195/2008, 354/2008, 444/2008, 699/2008, 700/2008, 823/2008, 952/2008, 1128/2008, 40/2009,
 • Lög um einkahlutafélög, 1994 nr. 138 28. desember
  l. 54/2007 (tóku gildi 3. apríl 2007; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun 2005/56/EB), l. 43/2008 ... (tóku gildi 5. júní 2008), l. 47/2008 (tóku gildi 6. júní 2008; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun ... 77/91/EBE), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv.
 • Lög um einkaleyfi, 1991 nr. 17 20. mars
  C 1/2006), l. 167/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008), l. 98/2009 (tóku gildi 1. okt. 2009 nema 69. og 70. ... skýrsla um rannsóknina hefur verið látin einkaleyfayfirvöldum í té. 1)L. 98/2009, 12. gr. 2)Rg. 275/2008 ... skylt að kröfu þess, sem rétt á til endurgjaldsins, að greiða það samstundis. 1)L. 98/2009, 12. gr. 71
 • Erfðalög, 1962 nr. 8 14. mars
  1. júlí 1992), l. 174/2000 (tóku gildi 1. jan. 2001), l. 65/2006 (tóku gildi 27. júní 2006), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011 (tóku gildi 30. ... vegna getnaðar barns, til þess að hafa fyrirgert rétti til arfs sér til handa eftir barnið. 1)L. 88/2008
 • Lög um fiskeldi, 2008 nr. 71 11. júní
  2008 nr. 71 11. júní/ Lög um fiskeldi Lagasafn. Íslensk lög 20. janúar 2017. Útgáfa 146a. ... Lög um fiskeldi 2008 nr. 71 11. júní ... Tóku gildi 1. júlí 2008.
 • Lög um fjarskipti, 2003 nr. 81 26. mars
  (tóku gildi 1. júní 2008, birt í Stjtíð. 19. júní 2008), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 118/2008 (tóku gildi 1. okt. 2008), l. 145/2009 (tóku gildi 31. ... [Tal- og farsímaþjónusta.]1) 1)L. 118/2008, 9. gr. 49. gr. Neyðarhringingar.
 • Lög um fjármálafyrirtæki, 2002 nr. 161 20. desember
  VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 96/2008 (tóku gildi 24. júní 2008), l. 125/2008 (tóku gildi 7. okt ... . 2008), l. 129/2008 (tóku gildi 15. nóv. 2008), l. 44/2009 (tóku gildi 22. apríl 2009), l. 61/2009 ( ... gr. 4)L. 44/2009, 1. gr. 5)L. 129/2008, 1. gr. 10. gr.
 • Lög um fjöleignarhús, 1994 nr. 26 6. apríl
  . des. 1995), l. 127/1996 (tóku gildi 19. des. 1996), l. 135/1998 (tóku gildi 30. des. 1998), l. 83/2008 ... (tóku gildi 1. jan. 2009 nema 22. gr. sem tók gildi 20. júní 2008), l. 66/2010 (tóku gildi 1. júlí 2010 ... Aðildarhæfi. 71. gr.
 • Lög um framhaldsskóla, 2008 nr. 92 12. júní
  2008 nr. 92 12. júní/ Lög um framhaldsskóla Lagasafn. Íslensk lög 20. janúar 2017. Útgáfa 146a. ... Lög um framhaldsskóla 2008 nr. 92 12. júní ... Tóku gildi 1. ágúst 2008.
 • Lög um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum, 1984 nr. 13 17. apríl
  gildi 1. okt. 1998), l. 15/2000 (tóku gildi 28. apríl 2000), l. 45/2001 (tóku gildi 13. júní 2001), l. 71 ... /2006 (tóku gildi 30. júní 2006), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 12/2010 (tóku gildi 16. okt. 2012 skv. augl.
 • Lög um fullnustu refsinga, 2016 nr. 15 23. mars
  sem telst til óhjákvæmilegra útgjalda við meðferð sakamáls samkvæmt lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008 ... Leit á fanga innanklæða skal gerð af fangelsisstarfsmanni sama kyns. 71. gr. Líkamsrannsókn. ... afplánun vararefsingar með þeim hætti sem áskilinn er við birtingu ákæru skv. 156. gr. laga nr. 88/2008
 • Lög um gjaldþrotaskipti o.fl., 1991 nr. 21 26. mars
  9. jan. 1992), l. 26/1998 (tóku gildi 29. apríl 1998), l. 32/2000 (tóku gildi 26. maí 2000), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 23/2009 (tóku gildi 31. mars 2009), l. 24/2009 (tóku gildi 1. apríl ... hans verði tekið til gjaldþrotaskipta skal farið með hana eftir ákvæðum 168. gr. 1)L. 23/2009, 4. gr. 71
 • Lög um greiðsluþjónustu, 2011 nr. 120 27. september
  ., í samræmi við lög og samning notanda greiðsluþjónustu og greiðsluþjónustuveitanda hans. 71. gr. ... Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2008 7. ... nóvember 2008, sem birt var í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 79/2008 18. desember
 • Hafnalög, 2003 nr. 61 27. mars
  Rg. 244/2008 (Dalvík). Rg. 1111/2008 (Miðsandur, Hvalfjarðarsveit). Rg. 512/2009 (Fjallabyggð). ... Vegagerðin]1) vinnur tillögu að áætlun um hafnarframkvæmdir með kostnaðarþátttöku ríkissjóðs, sbr. lög nr. 71
 • Lög um hlutafélög, 1995 nr. 2 30. janúar
  (tóku gildi 5. júní 2008), l. 47/2008 (tóku gildi 6. júní 2008; EES-samningurinn: XXII. viðauki tilskipun ... 77/91/EBE), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... –3. tölul. 1. mgr. 6. gr. eða 1. mgr. 37. gr.]1) 1)L. 47/2008, 1. gr. [6. gr. b.
 • Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, 1998 nr. 7 12. mars
  Rg. 724/2008. ... Rg. 520/2015. 2)L. 61/2013, 71. gr. 3)Rg. 942/2002, sbr. 492/2003, 986/2004 og 607/2005. 4)L. 115/2015 ... Rg. 724/2008 (um hávaða).
 • Lög um húsnæðismál, 1998 nr. 44 3. júní
  (tóku gildi 7. okt. 2008), l. 138/2008 (tóku gildi 13. des. 2008), l. 87/2009 (tóku gildi 20. ágúst ... Rg. 540/2006, sbr. 156/2007, 587/2007, 575/2008, 552/2009 og 842/2014. ... , 2. gr. 2)L. 125/2008, 13. gr. 3)L. 107/2009, 9. gr. 4)Rg. 584/2001, sbr. 954/2008 og 969/2016.
 • Lög um hönnun, 2001 nr. 46 19. maí
  EES-samningurinn: XVII. viðauki tilskipun 98/71/EB. ... C 1/2006), l. 167/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... …1) 1)L. 88/2008, 234. gr. 38. gr.
 • Lög um Innheimtustofnun sveitarfélaga, 1971 nr. 54 6. apríl
  gildi 1. júlí 1992), l. 92/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992 nema 103. gr. sem tók gildi 9. jan. 1992), l. 71 ... 2000 (tóku gildi 26. maí 2000), l. 76/2003 (tóku gildi 1. nóv. 2003), l. 167/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008 ... ber að lögum, fyrnast á tíu árum.]10) 1)Nú l. 38/2001. 2)L. 41/1986, 1. gr. 3)L. 39/1987, 1. gr. 4)L. 71
 • Lög um kosningar til Alþingis, 2000 nr. 24 16. maí
  26. mars 2003), l. 50/2006 (tóku gildi 1. júlí 2006), l. 162/2006 (tóku gildi 1. jan. 2007), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 7/2009 (tóku gildi 5. mars 2009, féllu úr gildi 1. des. 2009), l ... hæfilegum fyrirvara og á þann hátt á hverjum stað sem venja er þar að birta opinberar auglýsingar. 71
 • Lög um kosningar til sveitarstjórna, 1998 nr. 5 6. mars
  2002 (tóku gildi 8. apríl 2002), l. 50/2006 (tóku gildi 1. júlí 2006), l. 167/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008 ... kjörseðilsumslög sem enginn ágreiningur er um að gild séu lætur kjörstjórn óopnuð í atkvæðakassann. 71 ... Þegar kosningu hefur verið frestað skal í öllu svo að farið sem fyrir er mælt í 71. gr., eftir því sem
 • Lög um Landhelgisgæslu Íslands, 2006 nr. 52 14. júní
  Breytt með l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011 (tóku gildi 30. ... Ráðherra setur reglugerð1) um stjórnun björgunaraðgerða og samvinnu við aðra björgunaraðila. 1)Rg. 71
 • Lög um loftferðir, 1998 nr. 60 10. júní
  Rg. 277/2008, sbr. 396/2008, 826/2008, 1185/2008, 464/2009, 181/2010, 675/2010, 424/2011, 202/2011, 1074 ... , sbr. 396/2008, 826/2008, 1185/2008, 464/2009, 181/2010, 675/2010, 424/2011, 202/2011, 1074/2011, 315 ... 1. og 2. mgr. 70. gr. e er refsivert skv. 136. gr. almennra hegningarlaga.]1) 1)L. 15/2009, 10. gr. 71
 • Lögræðislög, 1997 nr. 71 28. maí
  1997 nr. 71 28. maí/ Lögræðislög1) Lagasafn. Íslensk lög 20. janúar 2017. Útgáfa 146a. ... Lögræðislög1) 1997 nr. 71 28. maí 1)6., 16. og 17. gr. laganna var breytt með l. 117/2016, 49. ... Breytt með l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv.
 • Lög um Matvælastofnun, 2005 nr. 80 24. maí
  2006 (tóku gildi 1. júlí 2006), l. 61/2006 (tóku gildi 1. júlí 2006), l. 167/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008 ... ), l. 81/2008 (tóku gildi 1. júlí 2008), l. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011), l. 157/2012 (tóku gildi ... , nr. 15/1994],8) [l. að annast framkvæmd stjórnsýslu og eftirlit með ákvæðum laga um fiskeldi, nr. 71
 • Lög um meðferð einkamála, 1991 nr. 91 31. desember
  EES-samningurinn), l. 72/2003 (tóku gildi 10. apríl 2003), l. 7/2005 (tóku gildi 24. febr. 2005), l. 53/2008 ... (tóku gildi 7. júní 2008), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 70/2009 (tóku gildi 30. júní 2009 nema 1.–3. gr., 12.
 • Lög um meðferð sakamála, 2008 nr. 88 12. júní
  2008 nr. 88 12. júní/ Lög um meðferð sakamála1) Lagasafn. Íslensk lög 20. janúar 2017. Útgáfa 146a. ... Lög um meðferð sakamála1) 2008 nr. 88 12. júní 1)Lögunum var breytt með l. 49/2016, 32. ... Breytt með l. 156/2008 (tóku gildi 31. des. 2008), l. 70/2009 (tóku gildi 30. júní 2009 nema 1.
 • Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 2008 nr. 87 12. júní
  2008 nr. 87 12. júní/ Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla ... Tóku gildi 1. júlí 2008. ... 30. sept. 2011), l. 139/2011 (tóku gildi 4. okt. 2011), l. 151/2012 (tóku gildi 3. jan. 2013) og l. 71
 • Lög um miðlun vátrygginga, 2005 nr. 32 11. maí
  Breytt með l. 55/2007 (tóku gildi 3. apríl 2007), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 98/2009 (tóku gildi 1. okt. 2009 nema 69. og 70. gr. sem tóku gildi ... Um leyfisveitingu og starfsemi slíkra aðila gilda ákvæði 71.
 • Lög um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, 2006 nr. 91 14. júní
  EES-samningurinn: II. viðauki tilskipun 2004/22/EB, 90/384/EBE og 71/316/EBE. ... Rg. 1061/2008. Rg. 1062/2008. Rg. 252/2009. Rg. 253/2009, sbr. 467/2009. ... þ.m.t. hvaða störf séu ósamrýmanleg störfum löggiltra vigtarmanna o.fl. 1)Rgl. 650/2007, sbr. rgl. 20/2008
 • Lög um nauðungarsölu, 1991 nr. 90 23. desember
  ., 71., 79. og 85. gr. laganna var breytt með l. 117/2016, 41.–43. gr. ... Breytt með l. 90/1996 (tóku gildi 1. júlí 1997), l. 69/2008 (tóku gildi 1. júní 2008, birt í Stjtíð. ... 13. júní 2008), l. 23/2009 (tóku gildi 31. mars 2009), l. 108/2009 (tóku gildi 7. nóv. 2009), l. 11/2010
 • Lög um náttúruvernd, 2013 nr. 60 10. apríl
  2. mgr. 1. gr. og 3. tölul. 2. gr. laga um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, nr. 75/2008 ... umhverfisáhrifum og afgreiðslu umsókna vegna leyfisskyldrar ræktunar skal taka afstöðu til þessara atriða. 71 ... grundvelli þeirra, b. hann brýtur ákvæði …1) 1. mgr. 28. gr., 31. gr., 4. mgr. 38. gr., 62. gr., 71
 • Lög um norræna vitnaskyldu, 1976 nr. 82 31. maí
  nema 1. og 3. mgr. 29. gr. sem tóku gildi 17. apríl 1991), l. 91/1991 (tóku gildi 1. júlí 1992), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011) og l. 126/2011 (tóku gildi 30 ... –8. gr. þessara laga. 1)L. 19/1991, 194. gr. 2)L. 91/1991, 161. gr. 3)L. 88/2008, 234. gr. 2. gr
 • Lög um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra, 2007 nr. 45 27. mars
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 96/71/EB. ... Breytt með l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 77/2010 (tóku gildi 1. júlí 2010), l. 96/2010 (tóku gildi 3. júlí
 • Lög um samvinnufélög, 1991 nr. 22 27. mars
  1. júlí 2003), l. 45/2003 (tóku gildi 3. apríl 2003), l. 129/2004 (tóku gildi 31. des. 2005), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 98/2009 (tóku gildi 1. okt. 2009 nema 69. og 70. gr. sem tóku gildi ... leyti uppfylla frekari fyrirmæli er félagssamþykktir kunna að kveða á um, auk hinna sérstöku ákvæða [71
 • Siglingalög, 1985 nr. 34 19. júní
  13. júní 2001), l. 101/2006 (tóku gildi 30. júní 2006), l. 159/2007 (tóku gildi 1. jan. 2009), l. 69/2008 ... (tóku gildi 1. júní 2008, birt í Stjtíð. 13. júní 2008), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011 (tóku gildi 30.
 • Sjómannalög, 1985 nr. 35 19. júní
  EES-samningurinn: XVIII. viðauki tilskipun 93/104/EB og 1999/63/EB), l. 59/2003 (tóku gildi 7. apríl 2003), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011 (tóku gildi 30. ... heimild til að taka með sér varning o.fl., 14. 68. gr. um eigur sem skildar eru eftir um borð, 15. 70. og 71
 • Lög um sjúklingatryggingu, 2000 nr. 111 25. maí
  Breytt með l. 176/2000 (tóku gildi 1. jan. 2001), l. 160/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008), l. 112/2008 ... (tóku gildi 1. okt. 2008 nema 12. tölul. 59. gr. sem tók gildi 25. sept. 2008; komu til framkvæmda skv ... Skýrslan skal vera aðgengileg almenningi. 1)L. 112/2008, 61. gr. 2)L. 162/2010, 71. gr.
 • Skaðabótalög, 1993 nr. 50 19. maí
  gildi 14. jan. 1998), l. 37/1999 (tóku gildi 1. maí 1999), l. 111/2000 (tóku gildi 1. jan. 2001), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 53/2009 (tóku gildi 1. maí 2009), l. 124/2009 (tóku gildi 30. des ... töflu: AldurKr. 66 ára og yngri1.200.000 67 ára1.100.000 68 ára1.000.000 69 ára900.000 70 ára800.000 71
 • Lög um skipti á dánarbúum o.fl., 1991 nr. 20 23. mars
  Breytt með l. 65/2006 (tóku gildi 27. júní 2006), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 65/2010 (tóku gildi 27. júní 2010), l. 162/2010 (tóku gildi 1. jan ... lykta á þann veg sem hann telur best eiga við, nema hann kjósi fremur að boða til nýs fundar um það. 71
 • Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 1997 nr. 129 23. desember
  . des. 2006), l. 167/2006 (tóku gildi 1. jan. 2007), l. 169/2007 (tóku gildi 29. des. 2007), l. 112/2008 ... (tóku gildi 1. okt. 2008 nema 12. tölul. 59. gr. sem tók gildi 25. sept. 2008; komu til framkvæmda skv ... . fyrirmælum í 2. mgr. 56. gr.), l. 171/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema 8. gr. sem tók gildi 1. jan
 • Lög um staðgreiðslu opinberra gjalda, 1987 nr. 45 30. mars
  (tóku gildi 29. maí 2008 nema 8. gr. sem tók gildi 1. jan. 2008; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum ... í 9. gr.), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... …1)]2) 1)L. 136/2009, 39. gr. 2)L. 38/2008, 4. gr. Ábyrgð. 22. gr.
 • Lög um tekjuskatt, 2003 nr. 90 7. maí
  tóku gildi 1. jan. 1994; EES-samningurinn: V. viðauki reglugerð 1612/68 og VI. viðauki reglugerð 1408/71 ... /2008, 1152/2008 og 55/2016. ... Tekjuskattur lögaðila. 71. gr.
 • Tollalög, 2005 nr. 88 18. maí
  ), l. 34/2008 (tóku gildi 31. maí 2008 nema ákvæði til bráðabirgða sem tók gildi 8. maí 2008), l. 88/ ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 130/2008 (tóku gildi 18. nóv. 2008), l. 147/2008 (tóku gildi 1. ... , 1. gr. 5)Rg. 630/2008, sbr. 634/2008. 7. gr.
 • Umferðarlög, 1987 nr. 50 30. mars
  VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 112/2008 (tóku gildi 1. okt. 2008 nema 12. tölul. 59. gr. sem tók ... Rg. 71/1998 (um frágang á hraðatakmarkara í bifreið), sbr. 113/2000. ... Rg. 71/1998 (um frágang á hraðatakmarkara í bifreið), sbr. 113/2000.
 • Lög um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 1997 nr. 49 23. maí
  Breytt með l. 71/2000 (tóku gildi 2. júní 2000), l. 44/2003 (tóku gildi 3. apríl 2003), l. 167/2007 ( ... tóku gildi 1. jan. 2008), l. 41/2008 (tóku gildi 5. júní 2008 nema 2. gr. sem tók gildi 1. jan. 2009) ... , l. 82/2008 (tóku gildi 1. júní 2008, birt í Stjtíð. 19. júní 2008), l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan.
 • Vatnalög, 1923 nr. 15 20. júní
  1. okt. 1998), l. 64/2003 (tóku gildi 7. apríl 2003 en komu til framkvæmda 1. júlí sama ár), l. 58/2008 ... (tóku gildi 11. júní 2008; komu til framkvæmda skv. fyrirmælum í 12. gr.), l. 9/2009 (tóku gildi 13. ... …1) 1)L. 132/2011, 71. gr. XV. kafli.
 • Lög um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, 2011 nr. 128 27. september
  hlutdeild í brotum samkvæmt lögum þessum er refsiverð eftir því sem segir í almennum hegningarlögum. 71 ... Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007 sem birt var 21. febrúar 2008 ... í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9/2008.
 • Lög um verðbréfaviðskipti, 2007 nr. 108 26. júní
  EES-samningurinn: IX. viðauki tilskipun 89/298/EBE, 89/592/EBE, 2001/34/EB, 2003/6/EB, 2003/71/EB, 2003 ... Breytt með l. 88/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009 nema brbákv. ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 96/2008 (tóku gildi 24. júní 2008), l. 20/2009 (tóku gildi 27. mars
 • Lög um virðisaukaskatt, 1988 nr. 50 24. maí
  VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 140/2008 (tóku gildi 16. des. 2008), l. 157/2008 (tóku gildi 31. ... des. 2008), l. 167/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009), l. 175/2008 (tóku gildi 1. jan. 2009), l. 10/2009 ... samræmi við 118. gr. tollalaga, nr. 88/2005, með síðari breytingum.]1)]6) 1)L. 69/2012, 3. gr. 2)Rg. 71
 • Lög um yfirskattanefnd, 1992 nr. 30 27. maí
  9. mars 1995), l. 96/1998 (tóku gildi 24. júní 1998), l. 129/2004 (tóku gildi 31. des. 2005), l. 88/2008 ... VII sem tók gildi 21. júní 2008), l. 136/2009 (tóku gildi 1. jan. 2010), l. 165/2010 (tóku gildi og komu ... innan tveggja mánaða frá því að honum barst málið til meðferðar frá yfirskattanefnd. 1)L. 136/2009, 71
 • Lög um þingsköp Alþingis, 1991 nr. 55 31. maí
  (tóku gildi 4. apríl 2007), l. 102/2007 (tóku gildi 7. júní 2007), l. 161/2007 (tóku gildi 1. jan. 2008 ... mega ekki standa lengur en í fimmtán mínútur í einu. 1)L. 85/2012, 24. gr. 2)L. 161/2007, 17. gr. [71 ... stjórnmálaumræður, [67. gr.],2) um rýmkaðan rétt til umræðna, [70. gr.],2) um styttingu andsvara, [71

0,74