Útgáfa 146a. Íslensk lög 1. janúar 2017

 • Auglýsing um liti íslenska fánans, 2016 nr. 32 10. maí
  Nánari upplýsingar um fánalitina veitir forsætisráðuneytið og sendiráð Íslands erlendis.
 • Forsetaúrskurður um fánadaga og fánatíma, 1991 nr. 5 23. janúar
  Hverja daga aðra en í 1. gr. segir og við hvaða tækifæri flagga skal á landi, fer eftir ákvörðun forsætisráðuneytisins
 • Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, 2017 nr. 1 11. janúar
  Forsætisráðuneyti. Forsætisráðuneyti fer með mál er varða: 1.
 • Forsetaúrskurður um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti, 2012 nr. 99 30. ágúst
  stjórnarskrárinnar, og laga um Stjórnarráð Íslands, skiptist Stjórnarráð Íslands í ráðuneyti sem hér segir: 1. forsætisráðuneyti
 • Lög um Lýðveldissjóð, 1994 nr. 125 12. nóvember
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um opinber fjármál, 2015 nr. 123 28. desember
  Ráðherra skal setja leiðbeiningar um framkvæmd þessa ákvæðis í samráði við forsætisráðuneyti. 67. gr.
 • Lög um opinberar eftirlitsreglur, 1999 nr. 27 18. mars
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um ríkislögmann, 1985 nr. 51 24. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um Seðlabanka Íslands, 2001 nr. 36 22. maí
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um Stjórnarráð Íslands, 2011 nr. 115 23. september
  Forsætisráðherra felur starfsmanni forsætisráðuneytisins að gegna störfum ritara ríkisstjórnar. ... Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins skal jafnframt því embætti gegna störfum ritara ríkisráðs Íslands ... Forsætisráðuneytið skal gefa út leiðbeinandi erindisbréf fyrir ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og
 • Stjórnsýslulög, 1993 nr. 37 30. apríl
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um umboðsmann barna, 1994 nr. 83 19. maí
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Upplýsingalög, 2012 nr. 140 28. desember
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Varnarmálalög, 2008 nr. 34 29. apríl
  [Hún skal skipuð fimm einstaklingum og skal forsætisráðuneyti, utanríkisráðuneyti og fjármálaráðuneyti
 • Lög um þjóðaröryggisráð, 2016 nr. 98 20. september
  Forsætisráðherra er formaður þjóðaröryggisráðsins og veitir forsætisráðuneytið ráðinu alla nauðsynlega
 • Lög um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 1944 nr. 34 17. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, 1998 nr. 58 10. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um þjóðsöng Íslendinga, 1983 nr. 7 8. mars
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti

0,17