Útgáfa 151a. Íslensk lög 20. janúar 2021

 • Auglýsing um liti íslenska fánans, 2016 nr. 32 10. maí
  Nánari upplýsingar um fánalitina veitir forsætisráðuneytið og sendiráð Íslands erlendis.
 • Lög um endurnot opinberra upplýsinga, 2018 nr. 45 23. maí
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Forsetaúrskurður um fánadaga og fánatíma, 1991 nr. 5 23. janúar
  Hverja daga aðra en í 1. gr. segir og við hvaða tækifæri flagga skal á landi, fer eftir ákvörðun forsætisráðuneytisins
 • Forsetaúrskurður um skiptingu starfa ráðherra, 2018 nr. 120 7. desember
  Forsætisráðuneyti. ... Katrín Jakobsdóttir fer með stjórnarmálefni sem heyra undir forsætisráðuneytið skv. 1. gr. forsetaúrskurðar
 • Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, 2018 nr. 119 7. desember
  Forsætisráðuneyti. Forsætisráðuneyti fer með mál er varða: 1.
 • Forsetaúrskurður um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti, 2018 nr. 118 7. desember
  stjórnarskrárinnar og laga um Stjórnarráð Íslands skiptist Stjórnarráð Íslands í ráðuneyti sem hér segir: 1. forsætisráðuneyti
 • Lög um gjaldmiðil Íslands, 1968 nr. 22 23. apríl
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð, 2007 nr. 163 21. desember
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um heimild til að greiða bætur vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 521/2017, 2019 nr. 128 6. desember
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði, 2018 nr. 86 25. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, 2018 nr. 85 25. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, 2020 nr. 150 29. desember
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti ... heildarsamtökum launafólks, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti auk forsætisráðuneytis
 • Lög um kynrænt sjálfræði, 2019 nr. 80 1. júlí
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um Lýðveldissjóð, 1994 nr. 125 12. nóvember
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um opinber fjármál, 2015 nr. 123 28. desember
  Ráðherra skal setja leiðbeiningar um framkvæmd þessa ákvæðis í samráði við forsætisráðuneyti. 67. gr.
 • Lög um ríkislögmann, 1985 nr. 51 24. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um Seðlabanka Íslands, 2019 nr. 92 1. júlí
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um Stjórnarráð Íslands, 2011 nr. 115 23. september
  Forsætisráðherra felur starfsmanni forsætisráðuneytisins að gegna störfum ritara ríkisstjórnar. ... Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins skal jafnframt því embætti gegna störfum ritara ríkisráðs Íslands ... [Laun ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins nema 1.817.643 kr. á mánuði og þar af skal greiðsla fyrir
 • Lög um stjórnsýslu jafnréttismála, 2020 nr. 151 29. desember
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Stjórnsýslulög, 1993 nr. 37 30. apríl
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um umboðsmann barna, 1994 nr. 83 19. maí
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Upplýsingalög, 2012 nr. 140 28. desember
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti ... [Þá tekur upplýsingaréttur almennings ekki til gagna sem hafa að geyma upplýsingar um ráðgjöf forsætisráðuneytisins ... Forsætisráðuneytið sér ráðgjafa um upplýsingarétt almennings fyrir starfsaðstöðu en hann er í ráðgjöf
 • Varnarmálalög, 2008 nr. 34 29. apríl
  [Hún skal skipuð fimm einstaklingum og skal forsætisráðuneyti, utanríkisráðuneyti og fjármálaráðuneyti
 • Lög um varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands, 2020 nr. 64 22. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um vernd uppljóstrara, 2020 nr. 40 19. maí
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um þjóðaröryggisráð, 2016 nr. 98 20. september
  Forsætisráðherra er formaður þjóðaröryggisráðsins og veitir forsætisráðuneytið ráðinu alla nauðsynlega
 • Lög um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 1944 nr. 34 17. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, 1998 nr. 58 10. júní
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti
 • Lög um þjóðsöng Íslendinga, 1983 nr. 7 8. mars
  án þess að málefnasvið sé tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við forsætisráðherra eða forsætisráðuneyti

0,33