Brottfallin og endurútgefin

Brottfallin og endurútgefin lög frá 1. október 1990 til 1. apríl 1995

 • 1993 nr. 30 – Lög um neytendalán. (Endurútgefin sem l. nr. 121/1994.)
 • 1993 nr. 15 – Lög um bann við verkfalli og verkbanni á ms. Herjólfi. (Falla úr gildi 31. desember 1993 skv. 6. gr. laganna.)
 • 1992 nr. 65 – Lög um Hagræðingarsjóð sjávarútvegsins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 92/1994.)
 • 1992 nr. 52 – Lög um ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 53/1993.)
 • 1991 nr. 78 – Lög um viðauka við lög nr. 39 15. maí 1990, um Verðjöfnunarsjóð sjávarútvegsins. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 29/1992.)
 • 1991 nr. 48 – Lög um leikskóla. (Felld úr gildi með 18. gr. l. nr. 78/1994.)
 • 1990 nr. 96 – Lög um atvinnuleysistryggingar. (Endurútgefin sem l. nr. 93/1993.)
 • 1990 nr. 90 – Lög um tekjustofna sveitarfélaga. (Endurútgefin sem l. nr. 4/1995.)
 • 1990 nr. 88 – Lög um ríkisábyrgð á launum. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 52/1992.)
 • 1990 nr. 40 – Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins. (Endurútgefin sem l. nr. 65/1992.)
 • 1990 nr. 27 – Lög um viðauka við lög um skipan dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o.fl., nr. 74 27. apríl 1972. (Felld úr gildi með 104. gr. l. nr. 92/1991.)
 • 1989 nr. 91 – Lög um tekjustofna sveitarfélaga. (Endurútgefin sem l. nr. 90/1990.)
 • 1989 nr. 77 – Lög um leigubifreiðar. (Felld úr gildi með 12. gr. l. nr. 61/1995.)
 • 1989 nr. 20 – Lög um verðbréfaviðskipti og verðbréfasjóði. (Felld úr gildi með 40. gr. l. nr. 9/1993 og 42. gr. l. nr. 10/1993.)
 • 1989 nr. 19 – Lög um eignarleigustarfsemi. (Felld úr gildi með 24. gr. l. nr. 123/1993.)
 • 1988 nr. 86 – Lög um Húsnæðisstofnun ríkisins. (Endurútgefin sem l. nr. 97/1993.)
 • 1988 nr. 69 – Lög um Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 76/1993. )
 • 1988 nr. 67 – Lög um bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu. (Felld úr gildi með l. nr. 33/1993.)
 • 1988 nr. 60 – Lög um heimild til að selja hluta ríkisjarðarinnar Þóroddsstaðar í Ljósavatnshreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1988 nr. 34 – Lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 51/1995.)
 • 1988 nr. 18 – Lög um Háskólann á Akureyri. (Felld úr gildi með 18. gr. l. nr. 51/1992.)
 • 1987 nr. 51 – Lög um eftirlit með skipum. (Felld úr gildi með 35. gr. l. nr. 35/1993. )
 • 1987 nr. 48 – Lög um Vísindaráð og Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð. (Felld úr gildi með 26. gr. l. nr. 61/1994.)
 • 1986 nr. 92 – Lög um Kjaradóm. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 120/1992.)
 • 1986 nr. 38 – Lög um Útflutningsráð Íslands. (Felld úr gildi með 9. gr. l. nr. 114/1990. )
 • 1985 nr. 87 – Lög um sparisjóði. (Felld úr gildi með 101. gr. l. nr. 43/1993. )
 • 1985 nr. 86 – Lög um viðskiptabanka. (Felld úr gildi með 101. gr. l. nr. 43/1993. )
 • 1985 nr. 81 – Lög um flutningsjöfnunarsjóð og innkaupajöfnun olíu og bensíns. (Felld úr gildi með 12. gr. l. nr. 103/1994.)
 • 1985 nr. 79 – Lög um skipulag ferðamála. (Endurútgefin sem l. nr. 117/1994.)
 • 1985 nr. 65 – Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. (Felld úr gildi með 24. gr. l. nr. 28/1991.)
 • 1985 nr. 52 – Lög um þingsköp Alþingis. (Felld úr gildi með 91. gr. l. nr. 55/1991.)
 • 1985 nr. 48 – Lög um sérstaka fjáröflun vegna húsnæðismála á árunum 1985 og 1986. (Felld úr gildi með 12. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1985 nr. 46 – Lög um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. (Endurútgefin sem l. nr. 99/1993.)
 • 1985 nr. 23 – Lög um ríkisábyrgð á launum. (Endurútgefin sem l. nr. 88/1990.)
 • 1985 nr. 15 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Hamar í Glæsibæjarhreppi í Eyjafjarðarsýslu. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1985 nr. 2 – Lög um eftirlaun til aldraðra. (Endurútgefin sem l. nr. 113/1994.)
 • 1984 nr. 108 – Lyfjalög. (Felld úr gildi (að undanskildum ákvæðum X. kafla um lyfsölusjóð, 39.–48. gr., sem falla úr gildi 1. júní 1995) með 45. gr. l. nr. 93/1994.)
 • 1984 nr. 69 – Hafnalög. (Felld úr gildi með 40. gr. l. nr. 23/1994 (að undanskildum ákvæðum laganna um allt að 40% ríkisframlaga til stofnkostnaðar við hafnarvogir, hafnsögubáta og löndunarkrana sem skulu gilda til ársloka 1994, sbr. ákvæði til bráðabirgða í l. nr. 23/1994).)
 • 1984 nr. 53 – Lög um Ríkismat sjávarafurða. (Felld úr gildi með 25. gr. l. nr. 93/1992.)
 • 1984 nr. 37 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Bæjarstæði í Seyðisfjarðarhreppi, Norður-Múlasýslu. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1984 nr. 35 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Þjóðólfshaga I í Holtahreppi, Rangárvallasýslu. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1984 nr. 23 – Lög um fjármálaráðstafanir til verndar lífskjörum. (Felld úr gildi með 12. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1984 nr. 5 – Lög um vísitölu framfærslukostnaðar og skipan Kauplagsnefndar. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 12/1995.)
 • 1983 nr. 59 – Lög um heilbrigðisþjónustu. (Endurútgefin sem l. nr. 97/1990.)
 • 1983 nr. 41 – Lög um málefni fatlaðra. (Felld úr gildi með 56. gr. l. nr. 59/1992.)
 • 1983 nr. 33 – Lög um bann við ofbeldiskvikmyndum. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 47/1995.)
 • 1983 nr. 25 – Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að ábyrgjast lán vegna björgunar skipsins Het Wapen. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1983 nr. 2 – Lög um efnahagsaðgerðir. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1982 nr. 88 – Lög um Viðlagatryggingu Íslands. (Felld úr gildi með 27. gr. l. nr. 55/1992.)
 • 1982 nr. 76 – Lög um lyfjadreifingu. (Felld úr gildi með 45. gr. l. nr. 93/1994.)
 • 1982 nr. 74 – Lög um brunavarnir og brunamál. (Felld úr gildi með 32. gr. l. nr. 41/1992.)
 • 1982 nr. 72 – Lög um námslán og námsstyrki. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 21/1992.)
 • 1982 nr. 60 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á ferjuskipi Skallagríms hf. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1982 nr. 28 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 14. janúar 1982. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1982 nr. 26 – Lög um atvinnuréttindi útlendinga. (Felld úr gildi með 22. gr. l. nr. 133/1994.)
 • 1981 nr. 81 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 26. ágúst 1981 o.fl. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1981 nr. 66 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd Norðurlandasamning um félagslegt öryggi. (Falla úr gildi við gildistöku Norðurlandasamnings um almannatryggingar skv. 3. gr. l. nr. 46/1993.)
 • 1981 nr. 64 – Lög um atvinnuleysistryggingar. (Endurútgefin sem l. nr. 96/1990.)
 • 1981 nr. 53 – Lög um loðdýrarækt. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 46/1991.)
 • 1981 nr. 37 – Lög um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráðasjóðs. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1981 nr. 12 – Lög um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1981 nr. 10 – Lög um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1981 nr. 9 – Barnalög. (Felld úr gildi með 76. gr. l. nr. 20/1992.)
 • 1981 nr. 8 – Lög um úrskurðaraðila í deilu um starfsaldurslista flugmanna Flugleiða hf. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990. Sjá 3. gr. l. nr. 77/1991.)
 • 1981 nr. 3 – Lög um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 138/1993.)
 • 1980 nr. 78 – Lög um jöfnunargjald. (Felld úr gildi með 3. gr. l. nr. 77/1991.)
 • 1980 nr. 74 – Lög um málefni Flugleiða hf. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1980 nr. 28 – Lög um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráðasjóðs. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1980 nr. 9 – Lög um ábyrgðarheimildir og greiðsluheimildir vegna lántöku Framleiðsluráðs landbúnaðarins. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1979 nr. 98 – Lög um bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði og heimildir til lántöku á árinu 1980 o.fl. (Felld úr gildi með 12. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1979 nr. 77 – Lög um Háskóla Íslands. (Endurútgefin sem l. nr. 131/1990.)
 • 1979 nr. 63 – Lög um skipan gjaldeyris- og viðskiptamála. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 87/1992.)
 • 1979 nr. 44 – Lög um húsaleigusamninga. (Felld úr með 87. gr. l. nr. 36/1994.)
 • 1979 nr. 34 – Lög um veðdeild Búnaðarbanka Íslands. (Felld úr gildi með 101. gr. l. nr. 43/1993. )
 • 1979 nr. 32 – Lög forfalla- og afleysingaþjónustu í sveitum. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 35/1992.)
 • 1979 nr. 22 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1979 nr. 20 – Lög um heimild til lántöku, ábyrgðarheimildir og aðrar ráðstafanir vegna fjárfestingar- og lánsfjáráætlunar 1979. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1978 nr. 121 – Lög um kjaramál. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1978 nr. 120 – Lög um ábyrgðarheimildir og heimild til lántöku vegna endurskoðaðrar lánsfjáráætlunar 1978. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1978 nr. 109 – Lög um niðurfærslu vöruverðs og verðbótavísitölu í september 1978. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1978 nr. 103 – Lög um tímabundnar ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1978 nr. 56 – Lög um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. (Felld úr gildi með 59. gr. l. nr. 8/1993. )
 • 1978 nr. 53 – Lög um eftirlit með framleiðslu á fóðurvörum, áburði og sáðvörum og verslun með þær vörur. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 22/1994.)
 • 1978 nr. 50 – Lög um vátryggingarstarfsemi. (Felld úr gildi með 100. gr. l. nr. 60/1994.)
 • 1978 nr. 32 – Lög um hlutafélög. (Endurútgefin sem l. nr. 2/1995.)
 • 1978 nr. 6 – Gjaldþrotalög. (Felld úr gildi með 181. gr. l. nr. 21/1991.)
 • 1978 nr. 3 – Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1978 nr. 2 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1977 nr. 82 – Lög um heimild til erlendrar lántöku, ábyrgðarheimildir og aðrar ráðstafanir vegna lánsfjáráætlana 1978. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1977 nr. 31 – Lög um Skálholtsskóla. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 22/1993. )
 • 1977 nr. 22 – Lög um sauðfjárbaðanir. (Felld úr gildi með 31. gr. l. nr. 25/1993. )
 • 1977 nr. 19 – Lög um heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðja ríkisins á Siglufirði. (Felld úr gildi með 25. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1977 nr. 6 – Vegalög. (Felld úr gildi með 62. gr. l. nr. 45/1994 (ákvæði III., IV. og V. kafla halda gildi til næstu reglulegrar endurskoðunar vegáætlunar).)
 • 1976 nr. 116 – Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra framkvæmda á árinu 1977. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1976 nr. 112 – Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir börn. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 48/1991; að öðru leyti en því er lýtur að skóladagheimilum.)
 • 1976 nr. 76 – Lög um ráðstöfun eftirstöðva Olíusjóðs fiskiskipa. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1976 nr. 75 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Reykhólahreppi jörðina Reykhóla í Reykhólahreppi í Austur-Barðastrandarsýslu. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1976 nr. 70 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán Landsvirkjunar og til að taka lán og endurlána það Landsvirkjun til virkjana í Tungnaá. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1976 nr. 69 – Lög um lántökuheimild til eflingar Landhelgisgæslunnar. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1976 nr. 59 – Lög um fjölbýlishús. (Felld úr gildi með 82. gr. l. nr. 26/1994.)
 • 1976 nr. 32 – Lög um upptöku ólöglegs sjávarafla. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 37/1992.)
 • 1975 nr. 96 – Lög um lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum. (Felld úr gildi með 12. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 89 – Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra framkvæmda á árinu 1976. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 79 – Lög um aukatekjur ríkissjóðs. (Felld úr gildi með 20. gr. l. nr. 88/1991.)
 • 1975 nr. 55 – Lög um ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins samkvæmt lögum nr. 2/1975 og um ráðstafanir vegna hækkunar brennsluolíuverðs til fiskiskipa. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 48 – Lög um iðnaðarmálagjald. (Felld úr gildi með 4. gr. l. nr. 134/1993.)
 • 1975 nr. 41 – Lög um félagsráðgjöf. (Endurútgefin sem l. nr. 95/1990.)
 • 1975 nr. 36 – Lög um happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs vegna framkvæmda við Norðurveg og Austurveg. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 29 – Lög um launasjóð rithöfunda. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 35/1991.)
 • 1975 nr. 16 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Flugleiðir hf. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 15 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmda og reksturs Rafmagnsveitna ríkisins og Vegagerðar ríkisins. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 13 – Lög um launajöfnunarbætur, bætur almannatrygginga, verðlagsmál o.fl. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 11 – Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 9 – Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1975 nr. 2 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1974 nr. 106 – Lög um ráðstafanir í sjávarútvegi og um ráðstöfun gengishagnaðar. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1974 nr. 104 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán fyrir Rafveitu Ísafjarðar. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1974 nr. 92 – Lög um lántökuheimildir erlendis. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1974 nr. 78 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1974 nr. 74 – Lög um meðferð opinberra mála. (Felld úr gildi með 194. gr. l. nr. 19/1991.)
 • 1974 nr. 63 – Lög um grunnskóla. (Felld úr gildi með 86. gr. l. nr. 49/1991.)
 • 1974 nr. 49 – Lög um Lífeyrissjóð sjómanna. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 94/1994.)
 • 1974 nr. 48 – Lög um happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg og opna þannig hringveg um Vestfirði. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1974 nr. 37 – Lög um lántökuheimildir erlendis. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1974 nr. 13 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að veita sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á 10 fiskiskipum yfir 300 lestir og til kaupa á 2 ferjuskipum. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1974 nr. 11 – Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 105 – Lög um húsbyggingar á vegum Viðlagasjóðs eða Vestmannaeyjakaupstaðar. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 97 – Lög um löndun á loðnu til bræðslu. (Felld úr gildi með l. nr. 14/1993.)
 • 1973 nr. 91 – Lög um lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973 og um sérstaka lántökuheimild vegna hafnarframkvæmda. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 67 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja nokkrar eignir ríkissjóðs. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 64 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Gerðahreppi jarðirnar Útskála og Brekku í Gerðahreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 33 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Grýtubakkahreppi jörðina Grenivík, eyðibýlið Svæði og nýbýlið Höfðabrekku og Borgarneshreppi hluta af landi Borgar. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 9 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka leigunámi tvö hvalveiðiskip hf. Hvals. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 8 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1973. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 6 – Lög um kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum, sem eru stærri en 500 rúmlestir brúttó. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1973 nr. 3 – Lög um bráðabirgðabreyting á dómsmálastjórn í Vestmannaeyjum. (Felld úr gildi með 30. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 113 – Lög um kaup á skuttogurum. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 97 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 93 – Lög um ábyrgðarheimild fyrir ríkisstjórnina vegna lántöku Fiskveiðasjóðs Íslands og fleira. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 83 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna kaupa á þyrlu og vegna viðgerðar á varðskipinu Þór. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 62 – Lög um breyting á lögum nr. 79 31. desember 1968, um ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónu, og um hækkun á aflahlut og breytt fiskverð. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 60 – Lög um stofnun og slit hjúskapar. (Felld úr gildi með 140. gr. l. nr. 31/1993. )
 • 1972 nr. 37 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Markúsarsel, Tunguhlíð og Veturhús í Geithellnahreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 26 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1972. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 10 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarðirnar Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 9 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Brekkuborg í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaði í Sauðaneshreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1972 nr. 5 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jörðina Fjós í Laxárdalshreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1971 nr. 99 – Lög um happdrættislán ríkissjóðs vegna vega- og brúagerða á Skeiðarársandi, er opni hringveg um landið. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1971 nr. 82 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka innlent lán. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1971 nr. 67 – Lög um almannatryggingar. (Felld úr gildi með 67. gr. l. nr. 117/1993.)
 • 1971 nr. 43 – Lög um Áburðarverksmiðju ríkisins. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 89/1994.)
 • 1971 nr. 29 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1971. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1971 nr. 3 – Lög um fyrirframinnheimtu opinberra gjalda. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1970 nr. 99 – Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1970 nr. 64 – Lög um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og ísvarinnar síldar af fjarlægum miðum sumurin 1969 og 1970. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1970 nr. 34 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1970. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1970 nr. 16 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Akureyrarkaupstað jörðina YtraKrossanes, Akureyri. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1969 nr. 64 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja jarðirnar Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í Höfðahreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1969 nr. 60 – Lög um heimild til lántöku vegna Vestfjarðaáætlunar og Norðurlandsáætlunar. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1969 nr. 44 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Árskógshreppi Hauganesland. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1969 nr. 38 – Lög um Landsbókasafn Íslands. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 71/1994.)
 • 1969 nr. 23 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1969. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1969 nr. 16 – Lög um ráðstafanir vegna flutninga sjósaltaðrar og ísvarinnar síldar af fjarlægum miðum sumarið 1968. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1969 nr. 11 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Hálshreppi í Suður-Þingeyjarsýslu tiltekna landspildu úr prestssetursjörðinni Hálsi í Hálshreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1969 nr. 8 – Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1968 nr. 83 – Lög um ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1968 nr. 74 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1968 nr. 51 – Lög um bókhald. (Felld úr gildi með 38. gr. l. nr. 145/1994.)
 • 1968 nr. 45 – Lög um kaup ríkissjóðs á hlutabréfum Áburðarverksmiðjunnar hf., sem eru í einkaeign. (Felld úr gildi með 25. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1968 nr. 24 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka lán vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1968. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1968 nr. 17 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til byggingar dráttarbrauta og skipasmíðastöðva. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 79 – Lög um ráðstöfun á gengishagnaði af útfluttum sjávarafurðum o.fl. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 74 – Lög um ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 69 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 57 – Lög um sölu kristfjárjarðarinnar Litlu-Þúfu í Miklaholtshreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 56 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja sex eyðijarðir í Grýtubakkahreppi í Suður-Þingeyjarsýslu og jörðina Rjúpnafell í Norður-Múlasýslu. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 55 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja 9 jarðir og grasbýli í Neshreppi utan Ennis og eyðijörðina Lækjardal í Öxarfjarðarhreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 46 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Mosfellshreppi jarðirnar Þormóðsdal og Bringur. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 44 – Lög um sölu lands úr ríkisjörðinni Grenivík í Grýtubakkahreppi. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 40 – Lög um Skipaútgerð ríkisins. (Felld úr gildi með l. nr. 53/1992.)
 • 1967 nr. 36 – Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Kópavogskaupstað nýbýlalönd sín og hluta jarðarinnar Kópavogs og um eignarnámsheimild á ábúðarréttindum. (Felld úr gildi með 49. gr. l. nr. 92/1991.)
 • 1967 nr. 29 – Lög um listamannalaun. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 35/1991.)
 • 1967 nr. 26 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 4 – Lög um ráðstafanir vegna sjávarútvegsins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1967 nr. 3 – Lög um samkomudag reglulegs Alþingis. (Felld úr gildi með 3. gr. l. nr. 31/1992.)
 • 1966 nr. 91 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til kaupa á síldarflutningaskipi o. fl. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1966 nr. 70 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að ábyrgjast lán fyrir Flugfélag Íslands hf. til kaupa á millilandaflugvél. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1966 nr. 65 – Lög um hægri handar umferð. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1966 nr. 53 – Lög um vernd barna og ungmenna. (Felld úr gildi með 68. gr. l. nr. 58/1992.)
 • 1966 nr. 44 – Lög um eignarnám lands í Flatey á Breiðafirði. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1966 nr. 33 – Lög um fuglaveiðar og fuglafriðun. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 64/1994.)
 • 1966 nr. 27 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1966. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1966 nr. 26 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna vega- og flugvallagerða. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1966 nr. 20 – Lög um viðauka við lög nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð. (Felld úr gildi með 90. gr. l. nr. 90/1991.)
 • 1966 nr. 8 – Lög um sinubrennur og meðferð elds á víðavangi. (Felld úr gildi með 9. gr. l. nr. 61/1992.)
 • 1965 nr. 73 – Lög um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 118/1990 og 101. gr. l. nr. 43/1993.)
 • 1965 nr. 61 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til byggingar dráttarbrauta og skipasmíðastöðva. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1965 nr. 50 – Lög um eyðingu svartbaks. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 64/1994.)
 • 1965 nr. 48 – Lög um almennar náttúrurannsóknir og Náttúrufræðistofnun Íslands. (Felld úr gildi með 17. gr. l. nr. 60/1992.)
 • 1965 nr. 33 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Flugfélag Íslands til flugvélakaupa. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1965 nr. 14 – Lög um launaskatt. (Felld úr gildi með 20. gr. l. nr. 113/1990.)
 • 1964 nr. 59 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka innlent lán. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1964 nr. 44 – Lög um búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 46/1991.)
 • 1964 nr. 43 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast lán fyrir Flugfélag Íslands til flugvélakaupa. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1964 nr. 17 – Lög um ávöxtun fjár tryggingafélaga. (Felld úr gildi með 27. gr. l. nr. 116/1993.)
 • 1963 nr. 54 – Lög um heimild til lántöku fyrir raforkusjóð. (Felld úr gildi með 26. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1963 nr. 51 – Lög um viðauka við lög nr. 28/1946, um virkjun Sogsins. (Felld úr gildi með 26. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1963 nr. 27 – Lög um þátttöku Síldarverksmiðja ríkisins í útgerðarfélagi á Siglufirði. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1963 nr. 21 – Lög um kirkjugarða. (Felld úr gildi með 54. gr. l. nr. 36/1993. )
 • 1963 nr. 9 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa hf. Hval innflutning á hvalveiðiskipi. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1962 nr. 73 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til þriggja skipasmíðastöðva. (Felld úr gildi með 8. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1962 nr. 48 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna viðbyggingar Landspítalans. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1962 nr. 28 – Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi íslenskrar krónu. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1962 nr. 13 – Lög um heyrnleysingjaskóla. (Felld úr gildi með 86. gr. l. nr. 49/1991.)
 • 1962 nr. 6 – Lög um heimild til kaupa á skuldabréfum Sameinuðu þjóðanna og til lántöku í því skyni. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1961 nr. 103 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku hjá Alþjóðabankanum í Washington. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1961 nr. 102 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að staðfesta fyrir Íslands hönd Parísarsamþykktina um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðar. (Felld úr gildi með 1. gr. l. nr. 18/1995.)
 • 1961 nr. 99 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að leyfa hf. Hval innflutning á tveimur hvalveiðiskipum. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1960 nr. 22 – Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Vestmannaeyjakaupstað land allt í Vestmannaeyjum, sem nú er í eigu ríkisins, og um eignarnámsheimild á lóðar- og erfðafesturéttindum. (Felld úr gildi með 38. gr. l. nr. 92/1991.)
 • 1960 nr. 4 – Lög um efnahagsmál. (Felld úr gildi með 30. gr. l. nr. 29/1993. )
 • 1959 nr. 35 – Lög um viðauka við lög nr. 28/1946, um virkjun Sogsins. (Felld úr gildi með 26. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1959 nr. 29 – Lög um heimild fyrir sveitarstjórnir til þess að innheimta með álagi skatta og gjöld til sveitarsjóða, sem miðuð eru við fasteignamat. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1959 nr. 1 – Lög um niðurfærslu verðlags og launa o.fl. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1958 nr. 64 – Lög um útflutning hrossa. (Felld úr gildi með 9. gr. l. nr. 161/1994.)
 • 1957 nr. 52 – Lög um eyðingu refa og minka. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 64/1994.)
 • 1957 nr. 50 – Lög um menningarsjóð og menntamálaráð. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 79/1993.)
 • 1957 nr. 44 – Lög um skatt á stóreignir. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1957 nr. 32 – Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að selja Kópavogskaupstað land jarðanna Kópavogs og Digraness og um eignarnámsheimild á erfðafesturéttindum. (Felld úr gildi með 35. gr. l. nr. 92/1991.)
 • 1957 nr. 21 – Lög um dýravernd. (Felld úr gildi með 24. gr. l. nr. 15/1994.)
 • 1956 nr. 94 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til skipakaupa, lántöku og sérstakra ráðstafana í útgerðarmálum til þess að stuðla að jafnvægi í byggð landsins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1956 nr. 84 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til togarakaupa fyrir Bæjarútgerð Reykjavíkur. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1956 nr. 30 – Lög um skráningu Íslendinga til stuðnings mannfræði- og ættfræðirannsóknum hér á landi. (Felld úr gildi með 4. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1956 nr. 23 – Lög um varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma og útrýmingu þeirra. (Felld úr gildi með 31. gr. l. nr. 25/1993. )
 • 1956 nr. 10 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að selja Reykjavíkurbæ eignina Laugarnes í Reykjavík. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1955 nr. 50 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að ábyrgjast lán til togarakaupa fyrir Neskaupstað. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1955 nr. 49 – Lög um heimild handa ríkisstjórninni til að kaupa togarann Vilborgu Herjólfsdóttur. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1955 nr. 9 – Lög um Brunabótafélag Íslands. (Felld úr gildi með 18. gr. l. nr. 68/1994.)
 • 1954 nr. 94 – Lög um heimild til að fella niður manntal í Reykjavík. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1954 nr. 59 – Lög um brunatryggingar utan Reykjavíkur. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 48/1994.)
 • 1954 nr. 56 – Lög um síldarleit úr lofti. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1954 nr. 25 – Lög um brunatryggingar í Reykjavík. (Felld úr gildi með 6. gr. l. nr. 48/1994.)
 • 1953 nr. 74 – Lög um breyting á lögum nr. 83 26. nóvember 1948, um skattfrelsi vinninga o.fl. varðandi happdrættislán ríkissjóðs. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1952 nr. 88 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna byggingar áburðarverksmiðju. (Felld úr gildi með 25. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1952 nr. 74 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku í Alþjóðabankanum í Washington vegna Sogs- og Laxárvirkjana. (Felld úr gildi með 26. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1952 nr. 21 – Lög um sérstakan skattfrádrátt tapaðra skulda vegna skuldaskila bátaútvegsins. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1952 nr. 10 – Lög um heimilishjálp í viðlögum. (Felld úr gildi með 68. gr. l. nr. 40/1991.)
 • 1951 nr. 49 – Lög um sölu lögveða án undangengins lögtaks. (Felld úr gildi með 90. gr. l. nr. 90/1991.)
 • 1950 nr. 88 – Lög um viðauka við lög nr. 50 25. maí 1950, um togarakaup ríkisins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1950 nr. 63 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til lánveitinga til Sogs- og Laxárvirkjana og til lántöku vegna sömu fyrirtækja. (Felld úr gildi með 26. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1950 nr. 50 – Lög um togarakaup ríkisins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1950 nr. 22 – Lög um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o.fl. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1950 nr. 21 – Lög um að reisa stöð til hagnýtingar efna úr síldarsoði. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1949 nr. 57 – Lög um nauðungaruppboð. (Felld úr gildi með 90. gr. l. nr. 90/1991.)
 • 1949 nr. 52 – Lög um fiskiðjuver ríkisins í Reykjavík. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1949 nr. 37 – Lög um eignarnámsheimild fyrir Siglufjarðarkaupstað á jörðunum Efri-Skútu og Neðri-Skútu í Siglufirði. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1949 nr. 21 – Lög um sölu á steinolíu, hráolíu, bensíni og smurningsolíu. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 100/1992.)
 • 1948 nr. 35 – Lög um sementsverksmiðju. (Felld úr gildi (1. janúar 1994) með 11. gr. l. nr. 28/1993.)
 • 1948 nr. 16 – Lög um smíði tveggja þilfara togara í tilraunaskyni. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1948 nr. 14 – Lög um ákvörðun fésekta. (Felld úr gildi með 42. gr. l. nr. 116/1990.)
 • 1947 nr. 93 – Lög um aðstoð til vatnsveitna. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 81/1991.)
 • 1947 nr. 80 – Framfærslulög. (Felld úr gildi með 68. gr. l. nr. 40/1991.)
 • 1947 nr. 67 – Lög um eignakönnun. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1947 nr. 3 – Lög um sölu verslunarlóðarinnar á Sauðárkróki. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1946 nr. 46 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til ráðstafana vegna útflutnings á afurðum bátaútvegsins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1946 nr. 45 – Lög um beitumál. (Felld úr gildi með l. nr. 16/1992.)
 • 1946 nr. 42 – Lög um nýbyggingar í Höfðakaupstað. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1946 nr. 36 – Lög um byggingu gistihúss í Reykjavík. (Felld úr gildi með 27. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1946 nr. 10 – Lög um lestagjald af skipum. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1945 nr. 109 – Lög um togarakaup ríkisins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1945 nr. 89 – Lög um heimild fyrir Sláturfélag Skagfirðinga til að innkalla stofnbréf sín. (Felld úr gildi með 28. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1945 nr. 55 – Lög um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 118/1990 og 101. gr. l. nr. 43/1993.)
 • 1945 nr. 48 – Lög um skipakaup ríkisins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1945 nr. 27 – Lög um eyðing á rottum. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 64/1994.)
 • 1944 nr. 9 – Lög um stuðning við nýbyggingu fiskiskipa. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1943 nr. 110 – Lög um olíugeyma o.fl. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1943 nr. 47 – Lög um heimild handa ríkisstjórninni til ákvörðunar um samflot íslenskra skipa milli Íslands og Stóra-Bretlands. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1943 nr. 46 – Lög um frestun á framkvæmd laga nr. 60/1940, um síldartunnur. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1943 nr. 43 – Lög um greiðslu íslenskra afurða. (Felld úr gildi með 4. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1942 nr. 93 – Lög um að reisa nýjar síldarverksmiðjur. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1942 nr. 74 – Lög um sölu kirkjujarðarinnar Hvanneyrar í Siglufirði. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1942 nr. 55 – Lög um framkvæmdasjóð ríkisins. (Felld úr gildi með 9. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1941 nr. 131 – Lög um heimild til lántöku fyrir síldarverksmiðjur ríkisins. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1941 nr. 94 – Lög um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 118/1990 og 101. gr. l. nr. 43/1993.)
 • 1941 nr. 82 – Lög um viðauka við lög nr. 73 31. desember 1937, um gjaldeyrisverslun o.fl. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1941 nr. 63 – Lög um heimild fyrir kaupstaði og hreppsfélög til að koma á þegnskylduvinnu. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1941 nr. 55 – Lög um afla- og útgerðarskýrslur. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 36/1992.)
 • 1941 nr. 19 – Lög um veiði, sölu og útflutning á kola. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1940 nr. 60 – Lög um síldartunnur. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1940 nr. 28 – Lög um friðun hreindýra og eftirlit með þeim. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 64/1994.)
 • 1940 nr. 13 – Lög um heimild fyrir Sláturfélag Suðurlands til að innkalla stofnbréf sín. (Felld úr gildi með 28. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1938 nr. 98 – Lög um rekstrarlánafélög. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1938 nr. 86 – Lög um lífeyrissjóð ljósmæðra. (Felld úr gildi með l. nr. 18/1992.)
 • 1938 nr. 21 – Lög um eignarnám á landspildu í Sandvíkurlandi. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1938 nr. 10 – Lög um að reisa síldarverksmiðju á Raufarhöfn og aukningu við síldarverksmiðjur ríkisins á Siglufirði. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1938 nr. 1 – Lög um Síldarverksmiðjur ríkisins. (Felld úr gildi með 10. gr. l. nr. 20/1993. )
 • 1937 nr. 46 – Lög um samvinnufélög. (Felld úr gildi með 106. gr. l. nr. 22/1991 og 3. gr. l. nr. 84/1993.)
 • 1936 nr. 85 – Lög um meðferð einkamála í héraði. (Felld úr gildi með 160. gr. l. nr. 91/1991.)
 • 1935 nr. 122 – Lög um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 118/1990 og 101. gr. l. nr. 43/1993.)
 • 1935 nr. 92 – Lög um meðferð, verkun og útflutning á sjávarafurðum. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1935 nr. 56 – Lög um útflutning á síldarmjöli. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1935 nr. 47 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa og starfrækja síldarverksmiðjuna á Raufarhöfn. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1935 nr. 9 – Lög um mat á fiskúrgangi. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1934 nr. 15 – Lög um stofnun síldarbræðsluverksmiðju á Norðurlandi o.fl. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1933 nr. 70 – Lög um útflutning saltaðrar síldar. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1933 nr. 48 – Lög um leiðsögu skipa. (Felld úr gildi með 11. gr. l. nr. 34/1993. )
 • 1932 nr. 66 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að leyfa erlendum manni eða félagi að reisa og starfrækja síldarbræðsluverksmiðju á Austurlandi. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1932 nr. 41 – Lög um Jöfnunarsjóð. (Felld úr gildi með 9. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1932 nr. 17 – Lög um eignarnám á landspildu í Skeljavík við Hnífsdal. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1932 nr. 16 – Lög um eignarnám á landspildu á Bolungarvíkurmölum í Hólshreppi. (Felld úr gildi með 13. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1931 nr. 37 – Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til ýmissa ráðstafana vegna útflutnings á nýjum fiski. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1931 nr. 28 – Lög um sjóveitu í Vestmannaeyjum. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1930 nr. 43 – Lög um greiðslu kostnaðar af Skeiðaáveitunni o.fl. (Felld úr gildi með 16. gr. l. nr. 92/1991.)
 • 1930 nr. 36 – Lög um vigt á síld. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 100/1992.)
 • 1929 nr. 57 – Lög um íbúð í kjöllurum. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1929 nr. 13 – Lög um kirkjugarðsstæði í Reykjavík o.fl. (Felld úr gildi með 54. gr. l. nr. 36/1993. )
 • 1928 nr. 60 – Lög um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Íslands til að gefa út nýja flokka (seríur) bankavaxtabréfa. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 118/1990 og 101. gr. l. nr. 43/1993.)
 • 1928 nr. 15 – Lög um lífeyri fastra starfsmanna Búnaðarfélags Íslands. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 130/1994. )
 • 1928 nr. 11 – Lög um varnir gegn því, að gin- og klaufaveiki og aðrir alidýrasjúkdómar berist til landsins. (Felld úr gildi með 31. gr. l. nr. 25/1993. )
 • 1927 nr. 49 – Lög um sorphreinsun og salernahreinsun á Akureyri. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1925 nr. 54 – Lög um mannanöfn. (Felld úr gildi með 26. gr. l. nr. 37/1991.)
 • 1925 nr. 47 – Lög um innheimtu gjalda af erlendum fiskiskipum. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1925 nr. 4 – Lög um viðauka við lög nr. 33 19. júní 1922, um fiskiveiðar í landhelgi. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 13/1992.)
 • 1925 nr. 1 – Tilskipun um mælitæki og vogaráhöld. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 100/1992.)
 • 1924 nr. 19 – Lög um nauðasamninga. (Felld úr gildi með 181. gr. l. nr. 21/1991.)
 • 1924 nr. 13 – Lög um mælitæki og vogaráhöld. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 100/1992.)
 • 1923 nr. 25 – Lög um berklaveiki í nautpeningi. (Felld úr gildi með 31. gr. l. nr. 25/1993. )
 • 1923 nr. 20 – Lög um réttindi og skyldur hjóna. (Kaflar I.–VII. og IX.–XI. felldir úr gildi með 140. gr. l. nr. 31/1993. Lögin eru þar með fallin úr gildi í heild sinni.)
 • 1923 nr. 12 – Lög um einkaleyfi. (Felld úr gildi með 75. gr. l. nr. 17/1991.)
 • 1923 nr. 3 – Lög um undanþágu frá lögum nr. 91/ 1917, um aðflutningsbann á áfengi. (Felld úr gildi með 29. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1922 nr. 33 – Lög um rétt til fiskiveiða í landhelgi. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 13/1992.)
 • 1921 nr. 73 – Lög um heimild handa landsstjórninni til framkvæmda á rannsóknum til undirbúnings virkjunar Sogsfossanna. (Felld úr gildi með 26. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1921 nr. 68 – Lög um breyting á þeim tíma, er manntalsþing skulu háð. (Felld úr gildi með 30. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1920 nr. 16 – Lög um ráðstafanir á gullforða Íslandsbanka og um heimild fyrir ríkisstjórnina til að banna útflutning á gulli. (Felld úr gildi með 7. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1919 nr. 79 – Lög um heimild til löggildingar á fulltrúum bæjarfógeta til þess að gegna eiginlegum dómarastörfum o.fl. (Felld úr gildi með 30. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1919 nr. 58 – Lög um breytingar á lögum nr. 30 22. nóvember 1918, um bæjarstjórn á Siglufirði. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1918 nr. 32 – Lög um mjólkursölu á Ísafirði. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1918 nr. 16 – Tilskipun um meðferð á störfum landsféhirðis. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1918 nr. 14 – Lög um afhending á landi til kirkjugarðs í Stokkseyrarsókn. (Felld úr gildi með 54. gr. l. nr. 36/1993. )
 • 1917 nr. 11 – Lög um þyngd bakarabrauða. (Felld úr gildi með 24. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1917 nr. 2 – Lög um bann við sölu og leigu skipa úr landi. (Felld úr gildi með l. nr. 43/1992.)
 • 1915 nr. 60 – Lög um löggilta vigtarmenn. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 100/1992.)
 • 1915 nr. 41 – Lög um líkbrennslu. (Felld úr gildi með 54. gr. l. nr. 36/1993. )
 • 1915 nr. 38 – Lög um afhendingu á landi til kirkjugarðs í Reykjavík. (Felld úr gildi með 54. gr. l. nr. 36/1993.)
 • 1913 nr. 53 – Lög um strandferðir. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1912 nr. 21 – Lög um sölu á eggjum eftir þyngd. (Felld úr gildi með 24. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1911 nr. 42 – Lög um gjöld til holræsa og gangstétta í Reykjavík o.fl. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1911 nr. 32 – Lög um úrskurðarvald sáttanefnda. (Felld úr gildi með 30. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1909 nr. 57 – Lög um breyting á lögum nr. 3/1898, um aðgreining holdsveikra frá öðrum mönnum og flutning þeirra á opinberan spítala. (Felld úr gildi með 18. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1907 nr. 60 – Lög um lausamenn, húsmenn og þurrabúðarmenn. (Felld úr gildi með 15. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1907 nr. 33 – Lög um metramæli og vog. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 100/1992.)
 • 1905 nr. 28 – Lög um viðauka við opið bréf 31. maí 1855, um skyldu embættismanna til að sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eftir sinn dag. (Felld úr gildi með 3. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1905 nr. 24 – Lög um heimild til lóðarsölu fyrir Ísafjarðarkaupstað. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1904 nr. 12 – Tilskipun um, hvernig gegna skuli embættisstörfum amtmanna, stiftsyfirvalda og landfógeta á Íslandi, þegar embætti þessi verða lögð niður. (Felld úr gildi með 2. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1904 nr. 5 – Lög um skyldu embættismanna til að safna sér ellistyrk eða kaupa sér geymdan lífeyri. (Felld úr gildi með 3. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1904 nr. 4 – Lög um eftirlaun. (Felld úr gildi með 3. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1903 nr. 49 – Lög um eftirlit með mannflutningum til útlanda. (Felld úr gildi með 20. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1903 nr. 20 – Lög um viðauka við lög 8. nóvember 1895, um hagfræðiskýrslur. (Felld úr gildi með 4. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1902 nr. 37 – Lög um að selja salt eftir vigt. (Felld úr gildi með 24. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1902 nr. 30 – Viðaukalög við lög 12. janúar 1900, um stofnun veðdeildar í Landsbankanum í Reykjavík. (Felld úr gildi með 14. gr. l. nr. 118/1990 og 101. gr. l. nr. 43/1993.)
 • 1902 nr. 28 – Lög um síldarnætur. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1902 nr. 3 – Lög um heimild til að banna innflutning ósútaðra skinna og húða. (Felld úr gildi með 31. gr. l. nr. 25/1993. )
 • 1901 nr. 20 – Lög fyrir Ísland um tilhögun á löggæslu við fiskiveiðar í Norðursjónum. (Felld úr gildi með 23. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1901 nr. 18 – Lög um manntal í Reykjavík. (Felld úr gildi með 21. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1900 nr. 1 – Lög um stofnun veðdeildar í Landsbankanum í Reykjavík. (Felld úr gildi með 101. gr. l. nr. 43/1993. )
 • 1899 nr. 13 – Lög um dag- og næturbendingar á íslenskum skipum í sjávarháska og um ráðstafanir, er skip rekast á. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1898 nr. 3 – Lög um aðgreining holdsveikra frá öðrum mönnum og flutning þeirra á opinberan spítala. (Felld úr gildi með 18. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1898 nr. 2 – Lög um útbúnað og ársútgjöld spítala handa holdsveikum mönnum. (Felld úr gildi með 18. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1896 nr. 9 – Lög um viðauka við og breyting á lögum 14. janúar 1876, um tilsjón með flutningum á þeim mönnum, er flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur. (Felld úr gildi með 20. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1895 nr. 19 – Lög um stefnur til æðri dóms í skiptamálum. (Felld úr gildi með 135. gr. l. nr. 20/1991.)
 • 1894 nr. 12 – Samþykktarlög um verndun Safamýrar í Rangárvallasýslu. (Felld úr gildi með 22. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1891 nr. 35 – Lög um aðfluttar ósútaðar húðir. (Felld úr gildi með 22. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1891 nr. 14 – Lög um viðauka við lög 14. janúar 1876, um tilsjón með flutningum á þeim mönnum, er flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur. (Felld úr gildi með 20. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1878 nr. 3 – Lög um skipti á dánarbúum og félagsbúum o.fl. (Felld úr gildi með 135. gr. l. nr. 20/1991 og 181. gr. l. nr. 21/1991.)
 • 1877 nr. 29 – Lög um að selja kornvörur og kol eftir vigt. (Felld úr gildi með 24. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1876 nr. 3 – Lög um tilsjón með flutningum á þeim mönnum, sem flytja sig úr landi í aðrar heimsálfur. (Felld úr gildi með 20. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1870 12. mars – Opið bréf handa Íslandi um, að þeir, sem senda inn bænarskrár og kæruskjöl, geti fengið álitsskjölin um málið. (Fellt úr gildi með 36. gr. l. nr. 37/1993.)
 • 1868 17. apríl – Lög um að útlendum skipum verði gefinn kostur á að flytja vörur hafna á milli á Íslandi og milli Íslands og Danmerkur. (Felld úr gildi með 19. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1864 23. desember – Konungsúrskurður um að dómsmálastjórnin skuli hafa vald til að útkljá nokkur mál. (Felldur úr gildi með 2. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1861 4. janúar – Opið bréf er lögleiðir á Íslandi, með breytingum, lög 30. nóvember 1857, um innkallanir í búum. (Fellt úr gildi með 30. gr. l. nr. 118/1990 og 135. gr. l. nr. 20/1991.)
 • 1855 31. maí – Opið bréf, sem lögleiðir á Íslandi, með nokkrum breytingum, lög 5. janúar 1851, um skyldu embættismanna til að sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk eftir sinn dag. (Fellt úr gildi með 3. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1855 31. maí – Tilskipun, sem lögleiðir á Íslandi lög 5. janúar 1851, um eftirlaun. (Felld úr gildi með 3. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1847 10. febrúar – Opið bréf um nokkrar ákvarðanir þeim til trausts, er þinggjaldi eiga að lúka. (Fellt úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1831 21. desember – Tilskipun um lögleiðing nokkurra lagaboða á Íslandi, sem út komu fyrir Danmörku árið 1827. (Felld úr gildi með 2. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1827 23. nóvember – Opið bréf um meðöl til að frama innlausn veitingarbréfa frá stjórnarráðunum. (Fellt úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1823 17. maí – Kansellíbréf um tilkynningu um andlát eða gjaldþrot skuldunauta hins opinbera o.fl. (Fellt úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990 og 135. gr. l. nr. 20/1991.)
 • 1823 3. janúar – Konungsbréf um sektavald amtmanna. (Fellt úr gildi með 2. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1821 19. desember – Tilskipun um forgöngurétt ómyndugra o.fl. (Felld úr gildi með 30. gr. l. nr. 118/1990 og 135. gr. l. nr. 20/1991.)
 • 1820 15. desember – Opið bréf (frá kansellíinu) um birting á stefnum fyrir stroknum föngum. (Fellt úr gildi með 194. gr. l. nr. 19/1991.)
 • 1819 16. nóvember – Kansellíumburðarbréf um aðför eftir sátt hjá gjaldheimtumönnum konungs. (Fellt úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1817 16. júlí – Tilskipun áhrærandi árlega kapítulstaxta á Íslandi. (Felld úr gildi með 4. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1795 10. apríl – Opið bréf kansellíis um það, hvers gæta skal til að tryggja fjármuni opinberra stofnana. (Fellt úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1793 19. júlí – Tilskipun um vitnisburð málflutningsmanna. (Felld úr gildi með 160. gr. l. nr. 91/1991.)
 • 1793 21. júní – Tilskipun um takmörkin milli lögsagna hinna einstöku uppboðshaldara og skiptaráðenda. (Felld úr gildi með 135. gr. l. nr. 20/1991.)
 • 1793 30. janúar – Tilskipun um gjaldheimtu og reikningsskil í Danmörku. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1792 28. desember – Tilskipun um samningu umsókna- og kærubréfa o.fl. (Felld úr gildi með 2. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1789 23. janúar – Opið bréf til kansellíisins um afrit skjala, sem send eru til staðfestingar. (Fellt úr gildi með 2. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1771 3. apríl – Tilskipun um erindi til stjórnarinnar, áritun á þau o.fl. (Felld úr gildi með 2. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1740 7. október – Konungsbréf um afsetta presta. (Fellt úr gildi með 16. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1720 18. mars – Kammerréttarskipun. (Felld úr gildi með 5. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1708 11. maí – Konungsbréf (til stiftamtm.) um ráðstafanir gegn prestum, þeim er láta prestssetrin falla og níðast niður. (Fellt úr gildi með 16. gr. l. nr. 118/1990.)
 • 1693 19. desember – Tilskipun um uppboðsþing í Danmörku og Noregi. (Felld úr gildi með 90. gr. l. nr. 90/1991.)
 • 1607 2. júlí – Ákvæði kirkjuordinantiu Kristjáns 4., hinnar norsku. (Felld úr gildi með 54. gr. l. nr. 36/1993.)