Hvernig á að tengja í lög

Tilvísanir (hyperlinks) í nýjustu útgáfu laga á hverjum tíma eiga að vera á eftirfarandi formi: http://www.althingi.is/lagas/nuna/skrárheiti

Til dæmis: Tenging í lög nr. 81/2004 – jarðalög.

Nýjasta útgáfa Jarðalaga hverju sinni:

Jarðalög eins og þau voru 1. október 2009

Jarðalög eins og þau voru samþykkt af Alþingi 9. júní 2004

Hægt er að fara beint í einstakar greinar með því að bæta við tilvísunina „#G“ og númer greinarinnar:

Ef greinin er löng má fara beint í málsgrein með „M“ og númeri málsgreinarinnar: