Kaflar lagasafns: 19. Fjársafnanir, happdrætti o.fl.


Íslensk lög 1. september 2018 (útgáfa 148c).

Kaflar lagasafns