Kaflar lagasafns: 24. Heilbrigðismál


Íslensk lög 3. maí 2019 (útgáfa 149b).

24.a. Stofnanir á sviði heilbrigðismála o.fl.

24.b. Hollustuvernd

24.c. Heilbrigðisstarfsmenn

24.d. Réttarstaða sjúklinga

24.e. Læknisaðgerðir og læknismeðferð

  • Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, nr. 25 22. maí 1975
  • Lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, nr. 55 29. maí 1996

24.f. Lyfsala o.fl.

24.g. Varnir gegn útbreiðslu sjúkdóma

24.h. Andlát

24.i. Heilsutengd þjónusta

Kaflar lagasafns