Kaflar lagasafns: 24. Heilbrigðismál


Íslensk lög 1. september 2023 (útgáfa 153c).

24.a. Stofnanir á sviði heilbrigðismála o.fl.

24.b. Hollustuvernd

24.c. Heilbrigðisstarfsmenn

24.d. Réttarstaða sjúklinga

24.e. Læknisaðgerðir og læknismeðferð

24.f. Lyfsala o.fl.

24.g. Varnir gegn útbreiðslu sjúkdóma

24.h. Andlát

24.i. Heilsutengd þjónusta

Kaflar lagasafns