132. löggjafarþing — 122. fundur.
afbrigði um dagskrármál.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[09:22]

29. dagskrármál var of seint fram komið. — Samþ. með 40 shlj. atkv. að taka það til meðferðar.

Of skammt var liðið frá útbýtingu 27. og 29. dagskrármáls. — Afbrigði samþ. með 44 shlj. atkv.