138. löggjafarþing — 75. fundur.
handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða, frh. 3. umræðu.
stjfrv., 171. mál (norræn handtökuskipun). — Þskj. 653.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[14:41]

Frv.  samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AtlG,  ÁJ,  ÁÞS,  ÁsbÓ,  ÁRJ,  BirgJ,  BJJ,  EKG,  EÓÁ,  EyH,  GuðbH,  GLG,  GBS,  IllG,  JóhS,  JBjarn,  JRG,  KJak,  KaJúl,  KÞJ,  KLM,  LRM,  MT,  OH,  ÓÞ,  ÓN,  PHB,  RM,  SDG,  SER,  SIJ,  SSS,  SkH,  SJS,  SVÓ,  TÞH,  UBK,  VBj,  VigH,  ÞKG,  ÞSa,  ÞrB,  ÞBack,  ÖJ.
19 þm. (ÁI,  ÁPÁ,  ÁsmD,  BjarnB,  BjörgvS,  BVG,  GÞÞ,  HHj,  HöskÞ,  JónG,  LMós,  MSch,  REÁ,  RR,  SII,  SF,  SSv,  ÞSveinb,  ÖS) fjarstaddir.