139. löggjafarþing — 44. fundur.
brunavarnir, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 79. mál (Byggingarstofnun). — Þskj. 83, nál. 351, brtt. 352.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[11:16]

Brtt. 352,2.a kölluð aftur.

Brtt. 352,4.b kölluð aftur.

Brtt. 352,14 kölluð aftur.

Brtt. 352,1 (ný 1. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AtlG,  ÁI,  ÁÞS,  ÁsmD,  ÁRJ,  BÁ,  BirgJ,  BjörgvS,  BVG,  EKG,  EyH,  GStein,  HöskÞ,  JBjarn,  JRG,  KJak,  KaJúl,  KLM,  LRM,  LMós,  MSch,  MT,  MÁ,  OH,  ÓGunn,  ÓN,  RM,  SER,  SII,  SIJ,  SSS,  SF,  SJS,  SSv,  VBj,  VigH,  ÞSa,  ÞSveinb,  ÞrB,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS.
7 þm. (ÁsbÓ,  ÍR,  KÞJ,  PHB,  REÁ,  SKK,  TÞH) greiddu ekki atkv.
14 þm. (ÁPÁ,  BJJ,  BjarnB,  GuðbH,  GÞÞ,  HHj,  JóhS,  JónG,  ÓÞ,  RR,  SDG,  SkH,  UBK,  ÞKG) fjarstaddir.

 2. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AtlG,  ÁI,  ÁÞS,  ÁsmD,  ÁRJ,  BÁ,  BirgJ,  BjörgvS,  BVG,  EKG,  EyH,  GStein,  HöskÞ,  JBjarn,  JRG,  KJak,  KaJúl,  KLM,  LRM,  LMós,  MSch,  MT,  MÁ,  OH,  ÓGunn,  ÓN,  RM,  SER,  SII,  SIJ,  SSS,  SF,  SJS,  SSv,  VBj,  VigH,  ÞSa,  ÞSveinb,  ÞrB,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS.
7 þm. (ÁsbÓ,  ÍR,  KÞJ,  PHB,  REÁ,  SKK,  TÞH) greiddu ekki atkv.
14 þm. (ÁPÁ,  BJJ,  BjarnB,  GuðbH,  GÞÞ,  HHj,  JóhS,  JónG,  ÓÞ,  RR,  SDG,  SkH,  UBK,  ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 352,2–13.b og 15–18 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AtlG,  ÁI,  ÁÞS,  ÁsmD,  ÁRJ,  BÁ,  BirgJ,  BjörgvS,  BVG,  EKG,  EyH,  GStein,  HöskÞ,  JBjarn,  JRG,  KJak,  KaJúl,  LRM,  LMós,  MSch,  MT,  MÁ,  OH,  ÓGunn,  ÓN,  RM,  SER,  SII,  SIJ,  SSS,  SF,  SJS,  SSv,  VBj,  VigH,  ÞSa,  ÞSveinb,  ÞrB,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS.
7 þm. (ÁsbÓ,  ÍR,  KÞJ,  PHB,  REÁ,  SKK,  TÞH) greiddu ekki atkv.
15 þm. (ÁPÁ,  BJJ,  BjarnB,  GuðbH,  GÞÞ,  HHj,  JóhS,  JónG,  KLM,  ÓÞ,  RR,  SDG,  SkH,  UBK,  ÞKG) fjarstaddir.

 3.–24. gr. (verða 3.–26. gr.), svo breyttar, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AtlG,  ÁI,  ÁÞS,  ÁsmD,  ÁRJ,  BÁ,  BirgJ,  BjörgvS,  BVG,  EKG,  EyH,  GStein,  HöskÞ,  JBjarn,  JRG,  KJak,  KaJúl,  KLM,  LRM,  LMós,  MSch,  MT,  MÁ,  OH,  ÓGunn,  ÓN,  RM,  SER,  SII,  SIJ,  SSS,  SF,  SJS,  SSv,  VBj,  VigH,  ÞSa,  ÞSveinb,  ÞrB,  ÞBack,  ÖJ,  ÖS.
7 þm. (ÁsbÓ,  ÍR,  KÞJ,  PHB,  REÁ,  SKK,  TÞH) greiddu ekki atkv.
14 þm. (ÁPÁ,  BJJ,  BjarnB,  GuðbH,  GÞÞ,  HHj,  JóhS,  JónG,  ÓÞ,  RR,  SDG,  SkH,  UBK,  ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn  samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr. 

Frumvarpið gengur (eftir 2. umr.) til umhvn.