144. löggjafarþing — 23. fundur.
frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 106. mál (EES-reglur). — Þskj. 106, nál. 305.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[15:53]

 1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ÁPÁ,  ÁsmD,  ÁsF,  BÁ,  BjG,  BjarnB,  BjÓ,  BP,  BN,  EKG,  ELA,  FSigurj,  GuðbH,  GÞÞ,  GStein,  HBK,  HarB,  HE,  IllG,  JMS,  JónG,  KG,  KJak,  KÞJ,  KLM,  LRM,  LínS,  OddO,  ÓBK,  ÓP,  PVB,  PJP,  PHB,  REÁ,  RM,  SII,  SigrM,  SilG,  SJS,  SBS,  VBj,  ValG,  VilÁ,  VilB,  WÞÞ,  ÞorS,  ÞórE,  ÖS.
2 þm. (HHG,  JÞÓ) greiddu ekki atkv.
13 þm. (ÁI,  BirgJ,  BVG,  ElH,  EyH,  GBS,  HHj,  HöskÞ,  KaJúl,  OH,  SDG,  SIJ,  ÖJ) fjarstaddir.

 2.–5. gr., ákv. til brb. og fylgiskjal samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ÁPÁ,  ÁsmD,  ÁsF,  BÁ,  BjG,  BjarnB,  BjÓ,  BP,  BN,  EKG,  ELA,  FSigurj,  GuðbH,  GÞÞ,  GStein,  HBK,  HarB,  HE,  IllG,  JMS,  JónG,  KG,  KJak,  KÞJ,  KLM,  LRM,  LínS,  OddO,  ÓBK,  ÓP,  PVB,  PJP,  PHB,  REÁ,  RM,  SII,  SigrM,  SilG,  SJS,  SBS,  VBj,  ValG,  VilÁ,  VilB,  WÞÞ,  ÞorS,  ÞórE.
2 þm. (HHG,  JÞÓ) greiddu ekki atkv.
14 þm. (ÁI,  BirgJ,  BVG,  ElH,  EyH,  GBS,  HHj,  HöskÞ,  KaJúl,  OH,  SDG,  SIJ,  ÖJ,  ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 106 samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.