144. löggjafarþing — 78. fundur.
Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, frh. 3. umræðu.
stjfrv., 376. mál (uppfærsla kerfisins, EES-reglur). — Þskj. 505.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[11:45]

Frv.  samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ÁPÁ,  ÁsF,  BirgJ,  BjarnB,  BN,  EKG,  ElH,  ELA,  GStein,  HarB,  HHj,  IllG,  JMS,  JónG,  KJak,  KÞJ,  KLM,  LRM,  LínS,  PVB,  PJP,  PHB,  RM,  SÁA,  SigrM,  SIJ,  SJS,  SSv,  UBK,  VilB,  ÞorS,  ÞórE,  ÖS.
1 þm. (ÁstaH) greiddi ekki atkv.
29 þm. (ÁsmD,  BÁ,  BjG,  BjÓ,  BP,  EyH,  FSigurj,  GuðbH,  GÞÞ,  GBS,  HE,  HHG,  HöskÞ,  KG,  KaJúl,  OH,  ÓP,  REÁ,  RR,  SDG,  SII,  SilG,  SÞÁ,  SBS,  VBj,  ValG,  VilÁ,  WÞÞ,  ÖJ) fjarstaddir.