144. löggjafarþing — 139. fundur.
siglingalög, frh. 3. umræðu.
stjfrv., 672. mál (bótaábyrgð farsala o.fl., EES-reglur). — Þskj. 1142.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[11:56]

Frv.  samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AIJ,  AME,  ÁsmD,  ÁsF,  BÁ,  BjG,  BjarnB,  BP,  BN,  EKG,  EldÁ,  ElH,  ELA,  EyH,  FSigurj,  HBK,  HE,  HHG,  HHj,  IllG,  JMS,  KG,  KJak,  KaJúl,  KÞJ,  LínS,  OH,  ÓP,  PVB,  PJP,  REÁ,  RR,  RM,  SDG,  SÁA,  SigrM,  SilG,  SJS,  SSv,  UBK,  VBj,  ValG,  VigH,  VilÁ,  VilB,  WÞÞ,  ÞorS,  ÞórE,  ÖS.
1 þm. (JÞÓ) greiddi ekki atkv.
13 þm. (ÁPÁ,  BirgJ,  GuðbH,  GÞÞ,  GStein,  HarB,  HöskÞ,  JónG,  KLM,  LRM,  SII,  SIJ,  ÖJ) fjarstaddir.