145. löggjafarþing — 76. fundur.
Frestun á skriflegum svörum.
rannsóknir í ferðaþjónustu, fsp. VilÁ, 464. mál. — Þskj. 747.

[13:31]
Forseti (Einar K. Guðfinnsson):

Borist hefur bréf frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 747, um rannsóknir í ferðaþjónustu, frá Vilhjálmi Árnasyni.