145. löggjafarþing — 125. fundur.
lýðháskólar, frh. síðari umræðu.
þáltill. BP o.fl., 17. mál. — Þskj. 17, nál. m. brtt. 1413.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[19:07]

Brtt. í nál. 1413 samþ. með 46 shlj. atkv.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 17 samþ. án atkvgr.

Till.  samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ÁPÁ,  ÁsmD,  ÁsF,  BÁ,  BirgJ,  BjG,  BjarnB,  BP,  BN,  EKG,  ElH,  ELA,  FSigurj,  GÞÞ,  GStein,  HarB,  HE,  HHG,  IllG,  JMS,  JónG,  KG,  KJak,  KÞJ,  LRM,  LínS,  OH,  ÓÞ,  PVB,  PJP,  RR,  SÁA,  SIJ,  SilG,  SJS,  SÞÁ,  SSv,  UBK,  VBj,  ValG,  VigH,  VilÁ,  WÞÞ,  ÞorS,  ÞórE,  ÖS.
17 þm. (ÁstaH,  BjÓ,  EyH,  GBS,  HBK,  HHj,  HöskÞ,  KaJúl,  KLM,  ÓP,  REÁ,  RM,  SDG,  SII,  SigrM,  VilB,  ÖJ) fjarstaddir.