146. löggjafarþing — 10. fundur.
veiting ríkisborgararéttar, 1. umræða.
frv. allsh.- og menntmn., 28. mál. — Þskj. 36.

[20:36]
Frsm. allsh.- og menntmn. (Þórunn Egilsdóttir) (F):

Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi allsherjar- og menntamálanefndar um veitingu ríkisborgararéttar. Að þessu sinni bárust nefndinni 56 umsóknir, en við leggjum til að 31 einstaklingi verði veittur ríkisborgararéttur. Liggur sá nafnalisti fyrir.Frumvarpið gengur til 2. umr.