146. löggjafarþing — 77. fundur.
vátryggingasamstæður, frh. 2. umræðu.
stjfrv., 400. mál. — Þskj. 531, nál. 915, breytingartillaga 916.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[20:37]

 1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AlbG,  ArnbS,  ÁslS,  ÁsF,  BenJ,  BÁ,  BjarnB,  BHJ,  BLG,  BjÓ,  BN,  ELA,  GBr,  GuðÞ,  GIG,  GHJ,  GBS,  HallM,  HKF,  HildS,  JónG,  JÞÓ,  JSE,  JEA,  KEH,  LA,  LE,  NicM,  NF,  OH,  ÓBK,  ÓP,  PawB,  PállM,  SDG,  SÁA,  SGísl,  SIJ,  SilG,  SMc,  TBE,  ThÞ,  UBK,  ValG,  VilÁ,  VilB,  WÞÞ,  ÞorstV,  ÞórdG,  ÞÆ,  ÞórE.
12 þm. (AIJ,  ATG,  ÁstaH,  BirgJ,  BjG,  KJak,  KÓP,  LRM,  ÓHall,  RBB,  SÞÁ,  SSv) greiddu ekki atkv.

Brtt. 916,1–24 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AlbG,  ArnbS,  ÁslS,  ÁsF,  ÁstaH,  BenJ,  BÁ,  BjarnB,  BHJ,  BLG,  BjÓ,  BN,  ELA,  GBr,  GuðÞ,  GIG,  GHJ,  HallM,  HKF,  HildS,  JónG,  JSE,  JEA,  KEH,  LA,  LE,  NicM,  NF,  OH,  ÓBK,  ÓP,  PawB,  PállM,  SDG,  SÁA,  SGísl,  SIJ,  SilG,  SMc,  TBE,  ThÞ,  UBK,  ValG,  VilÁ,  VilB,  WÞÞ,  ÞorstV,  ÞórdG,  ÞÆ,  ÞórE.
12 þm. (AIJ,  ATG,  BirgJ,  BjG,  GBS,  KJak,  KÓP,  LRM,  ÓHall,  RBB,  SÞÁ,  SSv) greiddu ekki atkv.
1 þm. (JÞÓ) fjarstaddur.

 2.–56. gr., svo breyttar, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AlbG,  ArnbS,  ÁslS,  ÁsF,  ÁstaH,  BenJ,  BÁ,  BjarnB,  BHJ,  BLG,  BjÓ,  BN,  ELA,  GBr,  GuðÞ,  GIG,  GHJ,  GBS,  HallM,  HKF,  HildS,  JónG,  JSE,  JEA,  KEH,  LA,  LE,  NicM,  NF,  OH,  ÓBK,  ÓP,  PawB,  PállM,  SDG,  SGísl,  SIJ,  SilG,  SMc,  TBE,  ThÞ,  UBK,  ValG,  VilÁ,  VilB,  WÞÞ,  ÞorstV,  ÞórdG,  ÞÆ,  ÞórE.
12 þm. (AIJ,  ATG,  BirgJ,  BjG,  JÞÓ,  KJak,  KÓP,  LRM,  ÓHall,  RBB,  SÞÁ,  SSv) greiddu ekki atkv.
1 þm. (SÁA) fjarstaddur.

Fyrirsögn  samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.