148. löggjafarþing — 36. fundur.
Frestun á skriflegum svörum.
áætlanir um fjarleiðsögu um gervihnött, fsp. SMc, 162. mál. — Þskj. 235.

[15:01]
Forseti (Steingrímur J. Sigfússon):

Borist hefur bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 235, um áætlanir um fjarleiðsögu um gervihnött, frá Smára McCarthy.