148. löggjafarþing — 50. fundur.
Frestun á skriflegum svörum.
störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins, fsp. BLG, 357. mál. — Þskj. 481.
framkvæmdir við Landspítalann, fsp. AKÁ, 381. mál. — Þskj. 507.
þróunar- og mannúðaraðstoð, fsp. BHar, 350. mál. — Þskj. 464.
störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins, fsp. BLG, 365. mál. — Þskj. 489.
jafnréttismat, fsp. AIJ, 353. mál. — Þskj. 470.
störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins, fsp. BLG, 358. mál. — Þskj. 482.

[15:04]
Forseti (Steingrímur J. Sigfússon):

Borist hefur bréf frá forsætisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 481, um störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins, frá Birni Leví Gunnarssyni.

Borist hefur bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 507, um framkvæmdir við Landspítalann, frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur.

Borist hafa tvö bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 470, um jafnréttismat, frá Andrési Inga Jónssyni, og á þskj. 482, um störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins, frá Birni Leví Gunnarssyni.

Loks hafa borist tvö bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þskj. 464, um þróunar- og mannúðaraðstoð, frá Bryndísi Haraldsdóttur, og á þskj. 489, um störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins, frá Birni Leví Gunnarssyni.