149. löggjafarþing — 12. fundur.
lengd þingfundar.

[10:30]
Forseti (Steingrímur J. Sigfússon):

Forseti lítur svo á að samkomulag sé um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um ef þörf verður fyrir eða þar til umræðu um dagskrármál er lokið.