149. löggjafarþing — 43. fundur.
dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, frh. 3. umræðu.
stjfrv., 178. mál (íslenskukunnátta). — Þskj. 181.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[13:37]

Frv.  samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

  já:  ABBS,  AKÁ,  ATG,  ÁsgG,  ÁslS,  ÁsF,  BÁ,  BirgÞ,  BjG,  BjarnB,  BHar,  BN,  GBr,  GIK,  HSK,  HKF,  HarB,  HVH,  IngS,  JSV,  KGH,  KJak,  KÓP,  KÞJ,  LRM,  LiljS,  LínS,  LE,  NTF,  OH,  ÓGunn,  ÓÍ,  ÓBK,  PállM,  RBB,  SDG,  SIJ,  SPJ,  SJS,  SÞÁ,  SSv,  UMÓ,  VilÁ,  WÞÞ,  ÞKG,  ÞorS,  ÞorstV,  ÞórdG,  ÞórE.
6 þm. (BLG,  HallM,  HHG,  JÞÞ,  SMc,  ÞSÆ) greiddu ekki atkv.
8 þm. (AFE,  AIJ,  ÁÓÁ,  GÞÞ,  GuðmT,  JónG,  JÞÓ,  SÁA) fjarstaddir.