150. löggjafarþing — 129. fundur.
breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna , frh. 2. umræðu.
stjfrv., 715. mál (aðilar utan EES, landeignaskrá, ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi). — Þskj. 1223, nál. m. brtt. 1763.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[20:28]

Brtt. í nál. 1763,1 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AlbG,  ATG,  ÁslS,  ÁsmD,  ÁsF,  BÁ,  BjG,  BjarnB,  BHar,  BN,  GIK,  HSK,  HarB,  HildS,  JónG,  KJak,  KÓP,  KÞJ,  LínS,  NTF,  OPJ,  ÓGunn,  ÓBK,  PállM,  RBB,  SIJ,  SilG,  SJS,  SÞÁ,  VilÁ,  WÞÞ,  ÞórdG,  ÞórE.
23 þm. (AFE,  AIJ,  ÁÓÁ,  BergÓ,  BirgÞ,  BLG,  GBr,  GuðmT,  GBS,  HallM,  HVH,  HHG,  IngS,  JÞÓ,  JSV,  KGH,  LE,  OH,  SDG,  SPJ,  SMc,  ÞorbG,  ÞSÆ) greiddu ekki atkv.
7 þm. (AKÁ,  HKF,  LA,  LRM,  ÓÍ,  ÞKG,  ÞorS) fjarstaddir.

 1. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AlbG,  ATG,  ÁslS,  ÁsmD,  ÁsF,  BÁ,  BjG,  BjarnB,  BHar,  BN,  HSK,  HarB,  HildS,  JónG,  KJak,  KÓP,  KÞJ,  LínS,  NTF,  OPJ,  ÓGunn,  ÓBK,  PállM,  RBB,  SIJ,  SilG,  SJS,  SÞÁ,  VilÁ,  WÞÞ,  ÞórdG,  ÞórE.
23 þm. (AFE,  AIJ,  ÁÓÁ,  BergÓ,  BirgÞ,  BLG,  GBr,  GIK,  GuðmT,  GBS,  HallM,  HVH,  HHG,  IngS,  JÞÓ,  JSV,  KGH,  LE,  OH,  SDG,  SPJ,  SMc,  ÞSÆ) greiddu ekki atkv.
8 þm. (AKÁ,  HKF,  LA,  LRM,  ÓÍ,  ÞorbG,  ÞKG,  ÞorS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1763,2–9 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AlbG,  ATG,  ÁslS,  ÁsmD,  ÁsF,  BÁ,  BjG,  BjarnB,  BHar,  BN,  HSK,  HarB,  HildS,  JónG,  KJak,  KÓP,  KÞJ,  LínS,  NTF,  OPJ,  ÓGunn,  ÓBK,  PállM,  RBB,  SIJ,  SilG,  SJS,  SÞÁ,  VilÁ,  WÞÞ,  ÞórdG,  ÞórE.
24 þm. (AFE,  AIJ,  ÁÓÁ,  BergÓ,  BirgÞ,  BLG,  GBr,  GIK,  GuðmT,  GBS,  HallM,  HVH,  HHG,  IngS,  JÞÓ,  JSV,  KGH,  LE,  OH,  SDG,  SPJ,  SMc,  ÞorbG,  ÞSÆ) greiddu ekki atkv.
7 þm. (AKÁ,  HKF,  LA,  LRM,  ÓÍ,  ÞKG,  ÞorS) fjarstaddir.

 2.–18. gr. (verða 2.–17. gr.), svo breyttar, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AlbG,  ATG,  ÁslS,  ÁsmD,  ÁsF,  BÁ,  BjG,  BjarnB,  BHar,  BN,  HSK,  HarB,  HildS,  JónG,  KJak,  KÓP,  KÞJ,  LínS,  NTF,  OPJ,  ÓGunn,  ÓBK,  PállM,  RBB,  SIJ,  SilG,  SJS,  SÞÁ,  VilÁ,  WÞÞ,  ÞórdG,  ÞórE.
23 þm. (AFE,  AIJ,  ÁÓÁ,  BergÓ,  BirgÞ,  BLG,  GBr,  GIK,  GuðmT,  GBS,  HallM,  HVH,  HHG,  IngS,  JÞÓ,  JSV,  KGH,  LE,  OH,  SDG,  SPJ,  SMc,  ÞSÆ) greiddu ekki atkv.
8 þm. (AKÁ,  HKF,  LA,  LRM,  ÓÍ,  ÞorbG,  ÞKG,  ÞorS) fjarstaddir.

Brtt. 1223 samþ. án atkvgr.

Frumvarpið gengur til 3. umr.