152. löggjafarþing — 35. fundur.
ákvörðun nr. 214/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umræðu.
stjtill., 249. mál (fjármálaþjónusta). — Þskj. 351, nál. 428.

ATKVÆÐAGREIÐSLA

[14:32]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till.  samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

  já:  AIJ,  ÁBG,  ÁslS,  ÁsmD,  ÁsF,  BGuðm,  BÁ,  BjarnJ,  BLG,  BHar,  GRÓ,  GE,  GIK,  HSK,  HAS,  HKF,  HarB,  HVH,  HildS,  IngS,  JFM,  JFF,  JPJ,  KGaut,  KMagn,  KFrost,  LA,  LRS,  LínS,  LE,  NTF,  OH,  OPJ,  ÓBK,  SGuðm,  SVS,  SSv,  TAT,  WÞÞ,  ÞorbG,  ÞórdG,  ÞSv.
21 þm. (AKÁ,  ÁLÞ,  BergÓ,  BirgÞ,  BjarnB,  EÁ,  GÞÞ,  GuðmG,  GHaf,  HHH,  HallM,  IÓI,  JSkúl,  JónG,  KJak,  SIJ,  SÞÁ,  TMöll,  VilÁ,  ÞórP,  ÞSÆ) fjarstaddur.