Sérnefndir

Heimilt er að kjósa sérnefndir til að fjalla um einstök mál en um þær gilda sömu reglur og um fastanefndir þingsins eftir því sem við á.


Vefsíður sérnefnda