Umsagnabeiðnir og erindi - atvinnuveganefnd.

á 151. löggjafarþingi.
Númer
máls
Málsheiti (tilvísun í feril) Umsagnar­beiðnir Frestur til Innsend erindi Nýjasta erindi
612 Aðgerðir til að auka framboð og neyslu grænkerafæðis. 106 beiðnir 26.05.2021 2 er­indi 27.05.2021
640 Endurskoðun á laga- og reglugerðaumhverfi sjókvíaeldis. 99 beiðnir 26.05.2021 9 er­indi 03.06.2021
672 Matvælaframleiðslu- og menntunarklasi á Árborgarsvæðinu. 20 beiðnir 26.05.2021 5 er­indi 26.05.2021
558 Brottfall laga um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis (bann við leit og vinnslu jarðefnaeldsneytis). 10 beiðnir 24.05.2021 3 er­indi 25.05.2021
755 Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald o.fl. (leyfisveitingar o.fl.). 54 beiðnir 21.05.2021 5 er­indi 26.05.2021
776 Ferðagjöf (endurnýjun). 21 beiðni  14.05.2021 5 er­indi 18.05.2021
752 Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun (Ferðatryggingasjóður). 14 beiðnir 12.05.2021 6 er­indi 25.05.2021
  51 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar og raunveruleg yfirráð). 8 beiðnir 04.05.2021 1 er­indi 05.05.2021
704 Breyting á ýmsum lögum á sviði fiskveiðistjórnar (eftirlit Fiskistofu o.fl.). 18 beiðnir 29.04.2021 8 er­indi 06.05.2021
616 Einkaleyfi (undanþága frá viðbótarvernd). 13 beiðnir 12.04.2021 2 er­indi 12.04.2021
628 Raforkulög og stofnun Landsnets hf. (forsendur tekjumarka, raforkuöryggi o.fl.). 47 beiðnir 12.04.2021 18 er­indi 10.05.2021
604 Tímabundnar endurgreiðslur til kvikmyndagerðar á Íslandi (tilgreining kostnaðarliða, eftirlit o.fl.). 18 beiðnir 01.04.2021 3 er­indi 06.04.2021
545 Stjórn fiskveiða (skráning á skipulegum hlutabréfamarkaði, dreifð eignaraðild). 10 beiðnir 01.04.2021
543 Velferð dýra (blóðmerahald). 9 beiðnir 01.04.2021 14 er­indi 16.04.2021
379 Flutningur höfuðstöðva Rarik ohf. á landsbyggðina. 17 beiðnir 24.03.2021 3 er­indi 24.03.2021
422 Ættliðaskipti bújarða. 16 beiðnir 24.03.2021 1 er­indi 24.03.2021
231 Stjórn fiskveiða (tilhögun strandveiða). 5 beiðnir 24.03.2021
350 Stjórn fiskveiða (heildaraflahlutdeild). 11 beiðnir 24.03.2021 3 er­indi 31.03.2021
145 Girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila). 24 beiðnir 24.03.2021 1 er­indi 24.03.2021
232 Fiskistofa (niðurfelling strandveiðigjalds). 8 beiðnir 24.03.2021 1 er­indi 24.03.2021
338 Búvörulög (niðurgreiðsla raforku til garðyrkjubænda). 18 beiðnir 24.03.2021 1 er­indi 25.03.2021
158 Gerð stefnu um móttöku skemmtiferðaskipa. 22 beiðnir 16.03.2021 4 er­indi 22.03.2021
165 Skylda ferðaþjónustuaðila til að bjóða upp á kolefnisjöfnun við sölu á þjónustu. 7 beiðnir 16.03.2021
234 Stjórn fiskveiða (tengdir aðilar). 10 beiðnir 16.03.2021 1 er­indi 22.03.2021
549 Fiskeldi, matvæli og landbúnaður (einföldun regluverks). 41 beiðni  12.03.2021 5 er­indi 06.05.2021
140 Matvæli (sýklalyfjanotkun). 151 beiðni  09.03.2021 13 er­indi 09.03.2021
504 Áfengislög (sala á framleiðslustað). 8 er­indi 04.03.2021
228 Birting upplýsinga um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaði. 28 beiðnir 01.03.2021 7 er­indi 05.03.2021
345 Lax- og silungsveiði (minnihlutavernd o.fl.). 18 beiðnir 10.02.2021 5 er­indi 22.02.2021
418 Stjórn fiskveiða (atvinnu- og byggðakvótar o.fl.). 136 beiðnir 10.02.2021 25 er­indi 18.03.2021
419 Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða (veiðistjórn grásleppu, sandkola og hryggleysingja). 136 beiðnir 10.02.2021 49 er­indi 08.03.2021
375 Jarðalög (einföldun regluverks, vernd landbúnaðarlands, upplýsingaskylda o.fl.). 112 beiðnir 10.02.2021 20 er­indi 08.04.2021
322 Opinber stuðningur við nýsköpun. 171 beiðni  11.12.2020 34 er­indi 24.02.2021
321 Tækniþróunarsjóður. 170 beiðnir 11.12.2020 11 er­indi 03.02.2021
336 Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku (verðlagshækkun). 37 beiðnir 11.12.2020 13 er­indi 13.12.2020
377 Ferðagjöf (framlenging gildistíma). 21 beiðni  10.12.2020 4 er­indi 10.12.2020
376 Búvörulög (úthlutun tollkvóta). 37 beiðnir 10.12.2020 15 er­indi 16.12.2020
265 Fiskeldi (vannýttur lífmassi í fiskeldi). 136 beiðnir 02.12.2020 12 er­indi 04.12.2020
  97 Kjötrækt. 31 beiðni  02.12.2020 1 er­indi 30.11.2020
238 Endurskoðun á lagaumhverfi fyrir smávirkjanir. 13 beiðnir 02.12.2020 4 er­indi 02.12.2020
229 Búvörulög og búnaðarlög (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga verðjöfnunargjöld). 41 beiðni  25.11.2020 6 er­indi 26.11.2020
  42 Stórefling innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar. 52 beiðnir 25.11.2020 9 er­indi 25.11.2020
  44 Mótun sjálfbærrar iðnaðarstefnu. 59 beiðnir 09.11.2020 3 er­indi 21.11.2020
224 Búvörulög (starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða). 7 beiðnir 09.11.2020
  56 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn). 19 beiðnir 09.11.2020 10 er­indi 10.02.2021
  37 Tímabinding veiðiheimilda til 20 ára o.fl.. 35 beiðnir 09.11.2020 5 er­indi 19.11.2020
112 Ráðstafanir til að draga úr notkun pálmaolíu á Íslandi. 15 beiðnir 09.11.2020 4 er­indi 10.11.2020
  49 Aðgerðaáætlun um nýtingu þörunga. 28 beiðnir 09.11.2020 4 er­indi 11.11.2020
202 Tímabundnar endurgreiðslur vegna hljóðritunar á tónlist (spilunartími). 10 beiðnir 06.11.2020 3 er­indi 06.11.2020
  12 Merkingar og upplýsingaskylda varðandi vörur sem tengjast orkunotkun (orkumerkingar). 8 beiðnir 29.10.2020 2 er­indi 29.10.2020

Vilt þú senda umsögn?

Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál að eigin frumkvæði og hefur slík umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.