Umsagnabeiðnir og erindi - efnahags- og viðskiptanefnd.

á 150. löggjafarþingi.
Númer
máls
Málsheiti (tilvísun í feril) Umsagnar­beiðnir Frestur til Innsend erindi Nýjasta erindi
843 Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (mótframlagslán). 27 beiðnir 08.06.2020 5 er­indi 11.06.2020
811 Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. 23 beiðnir 25.05.2020 9 er­indi 25.05.2020
711 Kría - sprota- og nýsköpunarsjóður. 28 beiðnir 20.05.2020 13 er­indi 02.06.2020
721 Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga). 14 beiðnir 20.05.2020 6 er­indi 20.05.2020
709 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka). 17 beiðnir 20.05.2020 9 er­indi 10.06.2020
731 Breyting á ýmsum lögum vegna launa þingmanna og ráðherra (frysting og niðurfelling hækkunar). 9 beiðnir 07.05.2020
610 Samkeppnislög (almenn endurskoðun og norrænn samstarfssamningur). 12 beiðnir 04.05.2020 12 er­indi 16.06.2020
726 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru (frekari aðgerðir). 32 beiðnir 29.04.2020 29 er­indi 11.05.2020
725 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. 31 beiðni  29.04.2020 19 er­indi 07.05.2020
566 Takmarkanir á fjárfestingum í vinnslu jarðefnaeldsneytis. 10 beiðnir 20.04.2020 3 er­indi 21.04.2020
397 Afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 12 beiðnir 01.04.2020 2 er­indi 01.04.2020
292 Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. 6 beiðnir 01.04.2020 2 er­indi 15.05.2020
543 Tekjuskattur (persónuarður). 5 beiðnir 01.04.2020 1 er­indi 21.04.2020
530 Söfnun upplýsinga um dreifingu starfa. 18 beiðnir 01.04.2020 5 er­indi 31.03.2020
683 Aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. 29 beiðnir 24.03.2020 40 er­indi 30.03.2020
569 Stimpilgjald (gjaldstofn og helmingsafsláttur). 24 beiðnir 23.03.2020 1 er­indi 10.03.2020
609 Tollalög (rafræn afgreiðsla o.fl.). 8 beiðnir 22.03.2020 8 er­indi 07.06.2020
607 Fasteignalán til neytenda (viðskipti lánamiðlara yfir landamæri). 12 beiðnir 22.03.2020 2 er­indi 24.05.2020
594 Tekjuskattur (milliverðlagning). 10 beiðnir 17.03.2020 6 er­indi 10.06.2020
267 Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki. 17 beiðnir 12.03.2020 2 er­indi 12.03.2020
176 Erfðafjárskattur (einstaklingsbundinn skattstofn, þrepaskipting). 12 beiðnir 10.03.2020 5 er­indi 16.03.2020
158 Innheimtulög (leyfisskylda). 7 beiðnir 10.03.2020 2 er­indi 11.03.2020
110 Rafræn birting álagningarskrár. 10 beiðnir 26.02.2020 2 er­indi 26.02.2020
  99 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða). 18 beiðnir 26.02.2020 4 er­indi 27.02.2020
529 Brottfall ýmissa laga (úrelt lög). 6 beiðnir 26.02.2020 1 er­indi 26.02.2020
  82 Ársreikningar og hlutafélög (aukinn aðgangur að ársreikningaskrá og hlutafélagaskrá). 25 beiðnir 25.02.2020 11 er­indi 21.04.2020
582 Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. 2 er­indi 24.02.2020
  51 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna). 15 beiðnir 18.02.2020
  40 Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla o.fl. (lækkun tryggingagjalds). 8 beiðnir 18.02.2020 4 er­indi 25.02.2020
448 Breyting á ýmsum lagaákvæðum um innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga. 9 beiðnir 13.02.2020 1 er­indi 10.02.2020
447 Ársreikningar (skil ársreikninga). 8 beiðnir 13.02.2020 4 er­indi 09.05.2020
327 Rafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteigna. 24 beiðnir 13.02.2020 2 er­indi 25.02.2020
459 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar). 23 beiðnir 13.02.2020 2 er­indi 13.02.2020
451 Lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. 6 beiðnir 13.01.2020 2 er­indi 14.01.2020
450 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (staðgreiðsla, álagning o.fl.). 14 beiðnir 13.01.2020 10 er­indi 16.01.2020
432 Virðisaukaskattur og tekjuskattur (vistvæn ökutæki o.fl.). 24 beiðnir 09.12.2019 14 er­indi 11.12.2019
341 Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða. 9 beiðnir 04.12.2019 5 er­indi 15.01.2020
361 Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja. 7 beiðnir 04.12.2019 7 er­indi 13.02.2020
370 Verðbréfamiðstöðvar, uppgjör og rafræn eignarskráning. 7 beiðnir 03.12.2019 7 er­indi 13.01.2020
381 Úrvinnsla eigna og skulda ÍL-sjóðs. 9 beiðnir 03.12.2019 4 er­indi 09.12.2019
313 Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds af skjölum varðandi eignayfirfærslu skipa). 16 beiðnir 25.11.2019 6 er­indi 10.03.2020
314 Innheimta opinberra skatta og gjalda. 25 beiðnir 25.11.2019 6 er­indi 26.11.2019
293 Tekjuskattur (frádráttur vegna gjafa og framlaga). 40 beiðnir 25.11.2019 5 er­indi 25.11.2019
332 Breyting á ýmsum lögum varðandi leyfisveitingar (einföldun regluverks). 26 beiðnir 25.11.2019 8 er­indi 03.12.2019
245 Tollalög o.fl.. 22 beiðnir 15.11.2019 3 er­indi 18.11.2019
269 Breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila o.fl. (samsköttun, CFC-félög o.fl.). 13 beiðnir 15.11.2019 4 er­indi 19.11.2019
  89 Tekjuskattur (gengishagnaður). 6 beiðnir 15.11.2019 1 er­indi 20.11.2019
243 Þjóðarsjóður. 33 beiðnir 15.11.2019 10 er­indi 02.01.2020
  30 Aðgerðir í þágu smærri fyrirtækja. 17 beiðnir 15.11.2019 3 er­indi 19.02.2020
  25 Staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóð. 11 beiðnir 08.11.2019 2 er­indi 07.11.2019
186 Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri (afnám búsetuskilyrða). 17 beiðnir 08.11.2019
223 Neytendalán og aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (efling neytendaverndar o.fl.). 18 beiðnir 08.11.2019 9 er­indi 26.11.2019
181 Félög til almannaheilla. 33 beiðnir 08.11.2019 17 er­indi 08.06.2020
  93 Stimpilgjald (lækkun gjalds, brottfall laga). 25 beiðnir 08.11.2019
  96 Tekjuskattur (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti). 20 beiðnir 08.11.2019 3 er­indi 08.11.2019
  75 Árangurstenging kolefnisgjalds. 14 beiðnir 31.10.2019 1 er­indi 31.10.2019
129 Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs). 12 beiðnir 31.10.2019 2 er­indi 31.10.2019
  34 Tekjuskattur (söluhagnaður). 9 beiðnir 31.10.2019 1 er­indi 31.10.2019
  27 Tekjuskattur (frádráttur vegna kolefnisjöfnunar). 26 beiðnir 31.10.2019 4 er­indi 11.11.2019
    9 Skattleysi launatekna undir 350.000 kr.. 10 beiðnir 31.10.2019 1 er­indi 01.11.2019
  92 Stuðningur til kaupa á fyrstu íbúð (rýmri skilyrði). 18 beiðnir 31.10.2019 3 er­indi 29.10.2019
  53 Verslun með áfengi og tóbak (staðsetning áfengisverslunar). 78 beiðnir 31.10.2019 8 er­indi 04.11.2019
  10 Virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað). 9 beiðnir 18.10.2019 2 er­indi 18.10.2019
  15 Stofnun embættis tæknistjóra ríkisins. 18 beiðnir 18.10.2019 1 er­indi 17.10.2019
  14 Starfsemi smálánafyrirtækja. 17 beiðnir 18.10.2019 4 er­indi 17.12.2019
  21 Auðlindir og auðlindagjöld. 28 beiðnir 18.10.2019 1 er­indi 16.10.2019
  18 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði). 18 beiðnir 18.10.2019 2 er­indi 27.11.2019
  19 Samvinnufélög o.fl. (viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn). 15 beiðnir 18.10.2019 4 er­indi 10.12.2019
    5 Einföldun regluverks. 11 beiðnir 18.10.2019 3 er­indi 18.10.2019
    3 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (tekjuskattur einstaklinga, barnabætur, persónuafsláttur). 31 beiðni  09.10.2019 6 er­indi 26.10.2019
    4 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (skatthlutfall). 20 beiðnir 09.10.2019 6 er­indi 28.11.2019
190 Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri. 2 er­indi 09.10.2019
  13 Vextir og verðtrygging (jöfn staða samningsaðila vegna kaupa á íbúðarhúsnæði). 18 beiðnir 09.10.2019 2 er­indi 06.05.2020
    2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2020. 52 beiðnir 09.10.2019 20 er­indi 22.11.2019

Vilt þú senda umsögn?

Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál að eigin frumkvæði og hefur slík umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.