Umsagnabeiðnir og erindi - efnahags- og viðskiptanefnd.

á 154. löggjafarþingi.
Númer
máls
Málsheiti (tilvísun í feril) Umsagnar­beiðnir Frestur til Innsend erindi Nýjasta erindi
1130 Breyting á ýmsum lögum um framhald á stuðningsaðgerðum vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ. 16 beiðnir 06.06.2024 46 er­indi 12.06.2024
921 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (erlendar fjárfestingar). 13 beiðnir 24.05.2024 9 er­indi 05.06.2024
881 Þjóðarsjóður. 22 beiðnir 24.05.2024 4 er­indi 29.05.2024
939 Samvinnufélög, Evrópufélög og evrópsk samvinnufélög (fjöldi stofnenda, slit og reglugerðarheimild). 14 beiðnir 20.05.2024 8 er­indi 11.06.2024
927 Aðgerðir gegn peningaþvætti o.fl. (áhættumat o.fl.). 5 beiðnir 13.05.2024 3 er­indi 30.05.2024
917 Virðisaukaskattur og kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiða (erlendir aðilar, kílómetragjald o.fl.). 14 beiðnir 02.05.2024 13 er­indi 07.06.2024
920 Ráðstöfun eignarhlutar í Íslandsbanka hf.. 16 beiðnir 02.05.2024 10 er­indi 11.06.2024
911 Nýsköpunarsjóðurinn Kría. 17 beiðnir 30.04.2024 5 er­indi 30.05.2024
726 Rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu. 25 beiðnir 28.03.2024 9 er­indi 30.04.2024
912 Frjálst flæði ópersónugreinanlegra gagna. 7 beiðnir 30.04.2024
880 Skyldutryggingar lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða). 35 beiðnir 29.04.2024 7 er­indi 15.05.2024
913 Brottfall ýmissa laga á sviði fjármálamarkaðar (úrelt lög). 29 beiðnir 26.04.2024 1 er­indi 29.04.2024
916 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarkostir viðbótarlífeyrissparnaðar). 18 beiðnir 26.04.2024 10 er­indi 29.05.2024
915 Breyting á ýmsum lögum á fjármálamarkaði (lagfæringar). 8 beiðnir 26.04.2024 2 er­indi 21.05.2024
914 Innviðir markaða fyrir fjármálagerninga sem byggjast á dreifðri færsluskrártækni. 7 beiðnir 26.04.2024 1 er­indi 30.04.2024
918 Tekjuskattur (barnabætur, sérstakur vaxtastuðningur). 12 beiðnir 23.04.2024 10 er­indi 29.04.2024
147 Eignarréttur og erfð lífeyris. 17 beiðnir 08.04.2024 2 er­indi 03.04.2024
705 Slit ógjaldfærra opinberra aðila. 0 beiðnir 02.04.2024 9 er­indi 29.04.2024
123 Innheimtulög (leyfisskylda o.fl.). 22 beiðnir 27.03.2024 2 er­indi 27.03.2024
536 Ársreikningar (stærðarmörk og endurskoðun ársreikninga). 21 beiðni  25.03.2024 6 er­indi 26.03.2024
552 Lækkun lóðarleigu ríkisins í þéttbýli Reykjanesbæjar. 4 beiðnir 07.03.2024
137 Vísitala neysluverðs (vísitala neysluverðs án húsnæðis). 11 beiðnir 07.03.2024 3 er­indi 19.03.2024
627 Fyrirtækjaskrá o.fl. (samtengingarkerfi skráa). 13 beiðnir 23.02.2024 5 er­indi 21.03.2024
662 Seðlabanki Íslands (rekstraröryggi greiðslumiðlunar). 16 beiðnir 23.02.2024 11 er­indi 16.05.2024
109 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar lána til neytenda). 16 beiðnir 23.02.2024 1 er­indi 26.02.2024
704 Kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík. 10 beiðnir 19.02.2024 8 er­indi 20.02.2024
675 Tímabundinn rekstrarstuðningur vegna náttúruhamfara i Grindavíkurbæ. 13 beiðnir 16.02.2024 22 er­indi 20.02.2024
616 Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl. (náttúruhamfarir í Grindavíkurbæ). 13 beiðnir 01.02.2024 2 er­indi 01.02.2024
453 Dreifing starfa. 18 beiðnir 08.12.2023 3 er­indi 11.12.2023
206 Náttúruhamfaratrygging Íslands (lágmarksfjárhæð bóta). 4 beiðnir 08.12.2023
378 Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki (hækkun bankaskatts). 15 beiðnir 08.12.2023 2 er­indi 13.12.2023
507 Kílómetragjald vegna notkunar hreinorku- og tengiltvinnbifreiða. 17 beiðnir 06.12.2023 21 er­indi 05.06.2024
468 Skattar og gjöld (gistináttaskattur, áfengisgjald o.fl.). 93 beiðnir 01.12.2023 47 er­indi 15.12.2023
  74 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar). 25 beiðnir 24.11.2023 3 er­indi 23.11.2023
  45 Erfðafjárskattur (ættliðaskipti bújarða). 15 beiðnir 09.11.2023 2 er­indi 04.12.2023
  63 Skattalegir hvatar vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. 39 beiðnir 03.11.2023 2 er­indi 06.11.2023
    4 Skattleysi launatekna undir 400.000 kr.. 10 beiðnir 31.10.2023 1 er­indi 03.11.2023
204 Samkeppnisúttekt á löggjöf og regluverki. 17 beiðnir 27.10.2023 2 er­indi 30.10.2023
171 Fasteignalán til neytenda (lántökuskilyrði vegna íbúðafjárfestinga). 88 beiðnir 13.10.2023 1 er­indi 19.10.2023
184 Endurskoðendur o.fl. (endurskoðunarnefndir, siðareglur, sektarákvæði o.fl.). 22 beiðnir 11.10.2023 5 er­indi 17.11.2023
  98 Staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóði. 15 beiðnir 06.10.2023 1 er­indi 03.10.2023
    3 Réttlát græn umskipti. 82 beiðnir 06.10.2023 1 er­indi 03.10.2023
104 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði eða lögbýli). 20 beiðnir 06.10.2023 2 er­indi 04.10.2023
    2 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2024. 45 beiðnir 03.10.2023 24 er­indi 13.12.2023

Vilt þú senda umsögn?

Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál að eigin frumkvæði og hefur slík umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.