Umsagnabeiðnir og erindi - efnahags- og viðskiptanefnd.

á 151. löggjafarþingi.
Númer
máls
Málsheiti (tilvísun í feril) Umsagnar­beiðnir Frestur til Innsend erindi Nýjasta erindi
791 Fasteignalán til neytenda (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.). 12 beiðnir 27.05.2021 4 er­indi 07.06.2021
688 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (sjóðir um sameiginlega fjárfestingu). 21 beiðni  26.05.2021
768 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (nýting séreignarsparnaðar). 8 beiðnir 14.05.2021 1 er­indi 31.05.2021
591 Breyting á embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins. 10 beiðnir 13.05.2021 1 er­indi 04.05.2021
769 Breyting á ýmsum lögum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framlenging úrræða, viðbætur). 27 beiðnir 10.05.2021 5 er­indi 10.05.2021
700 Breyting á ýmsum lögum vegna hækkunar lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs og ákvæða um tilgreinda séreign (lágmarkstryggingavernd o.fl.). 15 beiðnir 28.04.2021 35 er­indi 31.05.2021
697 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (nýsköpun, arður, yfirskattanefnd o.fl.). 14 beiðnir 28.04.2021 4 er­indi 10.05.2021
689 Breyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði. 6 beiðnir 28.04.2021 2 er­indi 28.04.2021
699 Verðbréfasjóðir. 6 beiðnir 28.04.2021 3 er­indi 20.05.2021
698 Breyting á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru (greiðsludreifing staðgreiðslu og tryggingagjalds, úttekt séreignarsparnaðar). 11 beiðnir 26.04.2021 5 er­indi 03.05.2021
642 Fjármálafyrirtæki (innleiðing, endurbótaáætlanir). 5 beiðnir 14.04.2021 1 er­indi 09.04.2021
643 Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár (dregið úr reglubyrði). 5 beiðnir 14.04.2021 2 er­indi 28.04.2021
641 Lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta. 4 beiðnir 14.04.2021 3 er­indi 11.05.2021
625 Stafrænt pósthólf í miðlægri þjónustugátt stjórnvalda. 19 beiðnir 14.04.2021 16 er­indi 07.05.2021
624 Markaðir fyrir fjármálagerninga. 7 beiðnir 14.04.2021 4 er­indi 27.05.2021
603 Félög til almannaheilla. 31 beiðni  08.04.2021 18 er­indi 01.06.2021
544 Stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki (varanleg hækkun). 27 beiðnir 08.04.2021 2 er­indi 09.04.2021
605 Brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar. 9 beiðnir 08.04.2021 4 er­indi 21.04.2021
584 Aðgerðir gegn markaðssvikum. 6 beiðnir 26.03.2021 1 er­indi 26.04.2021
570 Skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja (forgangsröð krafna við skila- og slitameðferð). 6 beiðnir 26.03.2021 1 er­indi 18.03.2021
583 Greiðsluþjónusta. 10 beiðnir 26.03.2021 5 er­indi 10.05.2021
512 Aukatekjur ríkissjóðs (leyfi til nafnbreytinga og leyfi til breytinga á skráningu kyns). 8 beiðnir 26.03.2021 3 er­indi 06.04.2021
301 Álagning fasteignaskatta (atvinnuhúsnæði). 10 beiðnir 19.03.2021 2 er­indi 20.03.2021
472 Hlutafélög (aukinn aðgangur að hlutafélagaskrá). 25 beiðnir 19.03.2021 2 er­indi 22.03.2021
282 Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (jafnréttisstefna lífeyrissjóða). 18 beiðnir 19.03.2021 2 er­indi 19.03.2021
299 Hlutafélög (uppgjörsmynt arðgreiðslna). 15 beiðnir 19.03.2021
203 Tekjuskattur (gengishagnaður). 6 beiðnir 12.03.2021 1 er­indi 11.03.2021
258 Rafræn birting álagningar- og skattskrár. 10 beiðnir 12.03.2021 2 er­indi 05.03.2021
537 Gjaldeyrismál. 12 beiðnir 10.03.2021 6 er­indi 18.05.2021
184 Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. 6 beiðnir 10.03.2021 2 er­indi 10.03.2021
128 Staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóð. 13 beiðnir 10.03.2021 1 er­indi 05.03.2021
162 Innheimtulög (leyfisskylda o.fl). 7 beiðnir 10.03.2021 3 er­indi 09.03.2021
163 Endurskoðun regluverks um starfsemi fjárhagsupplýsingastofa. 17 beiðnir 10.03.2021 4 er­indi 12.03.2021
185 Afnám 70 ára aldurstakmörkunar í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 12 beiðnir 10.03.2021 2 er­indi 03.03.2021
444 Breyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverki. 17 beiðnir 12.02.2021 9 er­indi 08.03.2021
441 Vextir og verðtrygging (takmarkanir á notkun verðtryggingar í lánssamningum til neytenda). 14 beiðnir 12.02.2021 9 er­indi 06.04.2021
364 Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka (rekstraraðilar sérhæfðra sjóða). 6 beiðnir 09.02.2021 1 er­indi 08.02.2021
399 Tekjuskattur (hvatar til fjárfestinga). 14 beiðnir 08.02.2021 13 er­indi 25.02.2021
342 Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld (skattalegir hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla). 24 beiðnir 08.02.2021 25 er­indi 08.03.2021
127 Auðlindir og auðlindagjöld. 26 beiðnir 08.02.2021
400 Breyting á ýmsum lögum er varða úrskurðaraðila á sviði neytendamála (einföldun úrskurðarnefnda). 7 beiðnir 08.02.2021 5 er­indi 19.02.2021
344 Neytendastofa o.fl. (stjórnsýsla neytendamála). 15 beiðnir 08.02.2021 8 er­indi 16.03.2021
341 Upplýsingaskylda útgefenda verðbréfa og flöggunarskylda. 10 beiðnir 08.02.2021 1 er­indi 17.02.2021
360 Græn atvinnubylting. 143 beiðnir 12.01.2021 5 er­indi 21.01.2021
213 Virðisaukaskattur (hjálpartæki). 13 beiðnir 12.01.2021 1 er­indi 12.01.2021
  31 Ríkisábyrgð á viðspyrnulán til atvinnuþróunar. 49 beiðnir 12.01.2021 5 er­indi 12.01.2021
373 Rannsókn og saksókn í skattalagabrotum (tvöföld refsing, málsmeðferð). 24 beiðnir 11.01.2021 13 er­indi 16.04.2021
374 Tekjuskattur (fjármagnstekjuskattur). 9 beiðnir 10.12.2020 11 er­indi 14.12.2020
372 Virðisaukaskattur o.fl.. 12 beiðnir 10.12.2020 7 er­indi 14.12.2020
  98 Ástandsskýrslur fasteigna. 23 beiðnir 08.12.2020 4 er­indi 23.03.2021
  54 Eignarréttur og erfð lífeyris. 15 beiðnir 04.12.2020 3 er­indi 01.12.2020
  38 Vextir og verðtrygging o.fl. (afnám verðtryggingar). 18 beiðnir 04.12.2020 2 er­indi 04.12.2020
  86 Tekjuskattur (heimilishjálp). 11 beiðnir 04.12.2020 2 er­indi 04.12.2020
334 Viðspyrnustyrkir. 31 beiðni  03.12.2020 15 er­indi 08.12.2020
312 Fjárhagslegar viðmiðanir. 21 beiðni  02.12.2020 3 er­indi 11.01.2021
  29 Tekjuskattur (frádráttur). 15 beiðnir 02.12.2020 3 er­indi 03.12.2020
242 Takmarkanir á fjárfestingum í vinnslu jarðefnaeldsneytis. 10 beiðnir 02.12.2020 4 er­indi 20.03.2021
313 Skipagjald. 10 beiðnir 02.12.2020 3 er­indi 13.01.2021
314 Skattar og gjöld (tryggingagjald o.fl.). 33 beiðnir 02.12.2020 13 er­indi 21.12.2020
  52 Árangurstenging kolefnisgjalds. 14 beiðnir 25.11.2020 3 er­indi 26.11.2020
  43 Aðgerðir í þágu sveitarfélaga vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. 83 beiðnir 25.11.2020 3 er­indi 25.11.2020
114 Tekjuskattur (söluhagnaður af íbúðar- og frístundahúsnæði). 18 beiðnir 10.11.2020 4 er­indi 10.11.2020
  34 Fasteignalán til neytenda og nauðungarsala (nauðungarsala og eftirstöðvar). 22 beiðnir 10.11.2020 3 er­indi 10.11.2020
  55 Stimpilgjald (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði). 17 beiðnir 10.11.2020 2 er­indi 10.11.2020
  24 Tímasett aðgerðaáætlun um einföldun regluverks. 18 beiðnir 10.11.2020 1 er­indi 10.11.2020
  23 Ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun á netumferð o.fl.. 16 beiðnir 30.10.2020 3 er­indi 13.11.2020
    5 Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2021. 39 beiðnir 30.10.2020 18 er­indi 20.11.2020
    7 Fjármálafyrirtæki (varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi). 9 beiðnir 30.10.2020 3 er­indi 09.11.2020
  13 Viðskiptaleyndarmál. 14 beiðnir 30.10.2020 3 er­indi 18.11.2020
    4 Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda (samsköttun og erlent vinnuafl). 13 beiðnir 30.10.2020 5 er­indi 16.11.2020
    3 Tekjuskattur (milliverðlagning). 12 beiðnir 30.10.2020 6 er­indi 16.11.2020
212 Tekjufallsstyrkir. 24 beiðnir 23.10.2020 20 er­indi 26.01.2021
201 Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru (framhald á lokunarstyrkjum). 22 beiðnir 23.10.2020 7 er­indi 28.10.2020

Vilt þú senda umsögn?

Öllum er frjálst að senda nefnd skriflega umsögn um þingmál að eigin frumkvæði og hefur slík umsögn sömu stöðu og þær sem berast samkvæmt beiðni nefndar. Leiðbeiningar um umsagnir um þingmál.